18 INHOUD. 5 5 6 II. Exploitatie der nieuwe woningen. Algemeen Overzicht Verhuring Huuropzegging Inning der huren; huurschade Leegstaande woningen Wisseling van bewoners Verhooging huren visscherswoningen te Seheve- ningen Huurwijzigingen winkelwoningen Diverse huurwijzigingen Besmetting met wandgedierte Waterverbruik Glasverzekering Berghokken, kippenhokken I. Algemeen. Samenstelling van het Bestuur Werkwijze Personeel Toestand op de woningmarkt Woningnood te Schevoningen Invloed der saneering op de woningbehoefte te Scheveningen Vervanging visscherswoningen door duurdere woningen Onderzoek huisvesting jonggehuwde Scheve- ningsche visschers 9 9 10 10 11 11 3 3 4 4 4 12 13 13 14 14 15 15 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 475