18 2 III. Exploitatie der oude woningen. IV. Financieel Overzicht. Tuinwedstrijd Trekweg Onderhoud Verbouwingen en wijzigingen. Bedrijfsrekening Balans Exploitatierekening Algemeen overzicht Wijzigingen van de in beheer zijnde perceelen Ontruimingen Huurwijzigingen Inning der huren, huurschade, onverhuurd Huuropzegging Onderhoud 15 15 16 35 36 42 16 16 17 18 18 18 19 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 476