By lage 18 I. ALGEMEEN. VERSLAG van de Stichting „Centraal Woningbeheer” te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. In de plaats van de in 1930 afgetreden bestuursleden, de Samenstelling heeren A. Diepen en J. W. Goudsbloem, zijn per 15 Januari 1931 van het Bestuur, benoemd Mevrouw H. W. van Dijlvan den Heuvel en de heer S. F. Louwerens. Ten gevolge van zijn aftreden als raadslid in Februari 1931 hield de heer M. Joëls op lid van het Bestuur te zijn. De Gemeenteraad wees in zijn plaats als lid van het Algemeen Bestuur aan Mevrouw H. H. Blaauw. In het Dagelijksch Bestuur werd de heer Joëls vervangen door Mevrouw A. A. Tromp Huisken. Met leedwezen zag het Bestuur den heer Joëls, die van de oprichting der Stichting af als Bestuurslid en van 1923 af als lid van het Dagelijksch Bestuur een werkzaam aandeel aan de gestie der Stichting heeft gehad, zijn functie neerleggen. Zijn medewerking en zijn voorlichting werden steeds zeer op prijs gesteld. In de Raadsvergadering van 7 September werden de heer L. Buurman en Mevrouw H. H. Blaauw tot lid van het Bestuur herbenoemd, terwijl in de plaats van Mejuffrouw L. P. M. Loeff, die als Raadslid was afgetreden, werd aangewezen de heer W. Mooyman. De werkwijze bleef ongewijzigd. Werkwijze. Het Algemeen Bestuur vergaderde in het verslagjaar 2 maal, het Dagelijksch Bestuur 18 maal. De Wijkcommissies hielden geregeld zitting; ook dit jaar riep slechts zeer zelden een huurder haar bemiddeling in.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 477