18 16 III. EXPLOITATIE DER OUDE WONINGEN. Oude stad: Op 1 Januari 1931 bedroeg het aantal oude perceelen in de stad 270 en in Scheveningen 42. Op 31 December 1931 waren er in de stad 196 en in Scheveningen 62 perceelen bij de Stichting in beheer. In 1931 zijn in beheer aan de Stichting overgedragen de volgende perceelen: lambriseeringswanden in verschillende woningcomplexen, welke oorspronkelijk met waterverf waren uitgevoerd, met olieverf geschilderd. Verbouwingen Een aanwezige winkel met woning in perceel Elboogstraat en wijzigingen. No. 70 (Trekweg IV) werd verbouwden tot 2 woningen ingericht. Eveneens werd het pakhuis Hasebroekstraat No. 159 (Spoor- wijk II C), hetwelk door de ligging moeilijk verhuurbaar bleek, tot benedenwoning verbouwd, terwijl de winkelpuien van de perceelen Beetsstraat Nos. 118, 131 en 142 werden gewijzigd en van spiegelglas werden voorzien. In perceel Hildebrandstraat No. 208 werden de wanden van de bestaande winkelruimte betegeld. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. L Algemeen over zicht. Wijzigingen van de in beheer zijnde percee- len. week. maand. week. maand, week. 25 - 20,- 38,— 38,— 37,50 40,— 43,33 15,— 30,— 7,- 16,73 15,- 22,— 15,— 3,50 10,- 9— een hofje aan de Hekkelaan genummerd No. 69 B t./m. 195; hiervan waren bü aankoop nog 21 perceeltjes verhuurd; de huurprijzen varieerden van f 2,— tot en met f 5,— per week. Tapijtweg 13, huurprijs f 650,per jaar (voormalige dokterswoning aan den Tapijtweg). Wilhelminastraat 251, Loosduinen huurprijs f 37,50 per maand. Prinsegracht 115 1 115 n 117 119 121 123 125 127 129 i 129” 131 133 137 Vleerstraat 44 Lamgroen 2 Ammunitiehaven 21 Lage Zand 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 490