18 18 Huuropzcgging. Inning der huren, huur- schade, onver huurd. Huurwijzi- gingen. In Scheveningen werden de volgende perceelen ontruimd: Overzicht van de in de jaren 1918 tot en met 1931 ontruimde en grootendeels afgebroken, aan de Gemeente toebehoorende perceelen: In dit verslagjaar werden geen huren gewijzigd. Een gedeelte van het door afbraak vrijgekomen terrein aan het Kolenwagenslag Nos. 12/14 werd verhuurd als opslagplaats voor f 10,— per maand. De huurprijs van Kolenwagenslag No. 14 is opnieuw vastgesteld op f 4,per week. In de stad moest f 70.515,35, te Scheveningen f 12.394,89 aan huur worden geïnd. De huurschuld in de stad bedroeg f 56,55 of 0,08 te Scheveningen was geen huurschuld aan het einde van het jaar. Het verlies bedroeg respectievelijk f 106,80 of 0,15 en f 12,60 of 0,10 In de stad bleek het in 9 gevallen noodzakelijk de huur per deurwaardersexploit op te zeggen. De reden van opzegging was in 6 gevallen wanbetaling, in 3 gevallen weigering tot ontrui ming van de woning. Het resultaat was, dat 7 huurders inmiddels zijn vertrokken en 2 huurders de schuld geheel hebben afbetaald. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. JAAR. ’s-Gravenhage. Scheveningen. Totaal. Jan-Kistenslop 11, 20 en 21. Kolenwagenslag 9, 12, 13 en 15. Molenslop 7. Nieuwe Laantjes 19. Vuurbaakstraat 140, 164, 174, 176. Werfstraat 132 en 144. Weststraat 150, 154, 156 en 361. Badhuiskade ongenummerd (boothuis). 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 74 57 161 88 131 287 394 367 318 135 86 35 41 185 56 56 94 47 5 25 77 83 31 19 81 5 5 20 18 1 67 41 126 262 317 284 287 116 5 30 36 105

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 492