18 19 Aldus vastgesteld in de vergadering van den 18en Maart 1932. Te Scheveningen bleek het 3 maal noodzakelijk de huur per deurwaardersexploit op te zeggen wegens weigering tot ont ruiming van de woning. 2 huurders hebben de woning inmiddels verlaten en één woning is door den deurwaarder gerechtelijk ontruimd. Het onderhoud geschiedde door en onder beheer van den Onderhond. Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Werkzaamheden van eenigen omvang kwamen o.a. voor aan de navolgende perceelen: VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. wijzigingen en restauratie. binnenverf werken. diverse stueadoors- en reparatiewerken. Het Bestuur, Dagelijkseh Bestuur. M. VRIJENHOEK, Voorzitter. Ir. P. BAKKER SCHUT. Mevr. M. NIEBOER—NIJGH. Mevr. A. A. TROMP—HUISKEN. P. STEGMAN. Mevr. H. H. BLAAUW. L. BUURMAN. Mevr. H. W. v. DIJL—v. d. HEUVEL. R. KLEIN. C. A. KUIPER. S. F. LOUWERENS. W. MOOYMAN. Ds. B. TICHELMAN. Mej. Mr. A. C. STAS, Secretaresse. Vleerstraat 44, 23a Hondiusstraat 132/134 Vleerstraat 23a Houtmarkt 20 Zuid-Binnensingel 156 Kazernestraat 53 Hoogaarsstraat 54

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 493