I I I i I Ir 2 hifi r i SI F» bilt Hil CM u r 1 I— 18 s I- iiiii 18 24 25 Is I oS - - 31 I n Uil 11 g1, 3’ 26l ie? TABEL IV. Overzicht van de huurders van de door de Gemeente in het belanj 5 Ï6 fr I -ï ia Uil h 1 a r1- I aid 2|-| -1! 12I öl 1 |der volkshuisvesting gebouwde en aangekochte woningen, naar de beroepen. ë’.s £15 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Q BEROEP. 1 7 1 1 2 5 1 1 1 2 31 30 3! 51 9 - 4 17 1 251 8 2 3 6 4| 4 40 5 20! 2 2! 1 3 4: 16 1 1 1 3 1 35 2 2 16 1 4 1 8 14 15 1 1 7 23 4 57 2 3 7 2| 41 10 3 15 2 8 28 19 4 1 2 2| 255 2 1 5 3 1 1 1 1 1 3 2 4, 5 4 1 1 1 1 1 1 1 21 3 1 1 1 1 1 37 1 11 3 31 1 8 5 1 2 1 2 2 2 - 2 1 2 - 1 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 10| 1 10 11 11 7 4 2 - 1 2 4! 8 4 1 4 4 1 1 3 1 1 1 musici, controleurs, 21 31 9 4 21 2 3 2 1 1 1 1 6! 31 6 22 1 16 1 |15' 421 796 901 341 441 435 81 115 65 6: 132 216 108! 481 552) 486 176 48) 61 106 77, 12 15| 2 1, 1 1 1 1 1 3) 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2. 1 1 1 1 1 1 1 4 1 11 5 1 1 36 3 3 3 44 1 1 3 3 1 28 9 2 4 2 5 3 3 1 1 1 4 3 1 1 2 1 2) 5 1 2 2 5 6 6 14 2 1 42 3 3 6 3 2 2 6 18 2 1 1 1 28 1 2 25 10 17 11 1 12 6 1 9 13 1 1 6 1 3 2 19! 2' 1 2 2 2 1 6 2 2 5 4 3 6 4 6 13 13 10 5 9 7 10 1 11 7 1 12 3 13| 3 5 3 5 1 2 6 1 2 15 14 6 8 7 2 7 39 1 3 9 8 17 7 8 57 28 21 34 6 19 15) 5 1 1 3 1 1 3 2 1 6 2 2 1 16 3 59 1 91 7 3 9, 4 7 2 19 3 4 16 3 1 1 2 1 1 2 - 1 3 1 2 - 1 2 1 2 2 2, 1 1 12 10 2 7 10 1 4 3 1 4 13 3 5 8 6 6 4 2) 5 13 2 7 7 4 9 6 6j 5 1 4 16 9 3 1 5 1 2 7 3 14 5 11 4 2 1 4 1 6 9 14 9 2 14 11 1 13 8) 29 11 6 5 1 3 1 1 26 34 10 10 13 7 9 6 2 43 5 14 11 4 3 6 5 20 14 3 2 12 1 2 15 6 12 4 3 4 6 3 8 16 36 3| 24 7 1 1 9 3 1 12 74 4 25 2| 2 1 1 3 5 1 2 8i 2) 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 16 69 3 10, 13 41 1 11 3 - 3 1 1 1 15; 4 9 2 4 144 8 26 166 48 91 41 30 214 214 34 172 150 33 179 48 13 264 566 83 517 146 49 849 154 33 134 99 83 2 71 11 2 4 3 1 8 16! 1 1 1 8 15 1 8 1 23 56 21 4 32 39 7 30 10 5 39 9 1 42 3 1 9 3 4 1 5 1 11 5 2 1 9 5 13 10 1 1 6 8 1 8 24 26 6 20 20 3 17 3 1 35 1 2 8 20 1 2 255 135 145 134 21 45 108 49 101 152 11 32 C 1 ■2 1 - 3 2) o. cc 7 3 28 14 17 27 1 6 15 6 10 19 ■s o 21 5) “s’ 3 1 5 9 27 29 11 14 15 6 7 2 31 1 11 29 7 9 4 2 4 5 30 3 12 15 14 4 22 12 4 26 4 1 25 38 12 17 18 3 4 5 4 15 23 3) 3! 1 - I 37 29 28 19 12 21 1 24 6 10 250 49 4 7 62 9 6 12 3 9 1 4 3 3 14 4 1 9| 9 7 7 1 7 8 1 1 13 o J4 CD O z. CO 77 10I 14| 18 4 11 1 8 7 1 5 5 3 2) 31 2 12 4 5 63 I. Spoorwegarbeiders Voerlieden, koetsiers Loopknechten, brood- en melkbezorgers, magazijnbedienden Straatvegers Gem. Reiniging Losse werklieden Tuinlieden II. Schippers Visschers, zeelieden Vischhandelaren Zeilmakers, kuipers, mandenmakers III. Grondwerkers Timmerlieden, wagenmakers, mach, hout bewerkers Metselaars, opperlieden, steenhouwers, voegers, straatmakers Schilders, lakkers, glazenmakers Stukadoors IV. Bankwerkers en metaalbewerkers Fabrieksarbeiders Stokers Bakkers, slagers, koks Schoenmakers, zadelmakers Sigarenmakers V. Chauffeurs Monteurs, electriciens, smeden, maehi- i nisten enz.I Instrumentmakers, gasfitters, loodgieters 34; 22 2 17 24 2 19 13 3 14 8i 4) 34 52 42 36 3| 23 13 5 29 3 7 - 382 40 bi) gxi I 5 H - g 4 10 1 2 61 15 27 11 209 813 116 207 53|7447 S r I cs o 2 bc 30 21 29i 4 I 1 62 12 27 64 44 38) 2 44) 239: 3 27 10 3)- 8 33 4 12 281 543 Meubelmakers, behangers en stoffeerders Letterzetters, drukkers, lithografen enz. 1 Goud- en zilversmeden, koperslagers Kleermakers- VI. Boden, concierges, meteropnemers enz. Bedienden en kellners Brievenbestellers en postbeambten Conducteurs, bestuurders enz Politieagenten, rechercheurs, brand wachten Barbiers Gevangenbewaarders VIL Winkeliers en koopliedenj Winkelbedienden Kantoorbedienden, schrijvers, klerken I Opzichters en teekenaars Onderofficieren Handelsreizigers, verplegers Fotografen en telegrafisten Belastingkommiezen, Rijkskeurmeesters Onderwijzers VIII. Gepensionneerden Zonder beroep Diversen Naaisters, werksters, boetsters enz. Totaal I 171 11 6 - - 47] 2 2 3 - 4 - “5 1241 160| 17 32 4 2221 289 5!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 497