18 26 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Werkgever. COMPLEX. Rijk. Gemeente. 4 2 2 1 813 5247 111 640 636 Totaal 10,92 70,46 °/0 1,49 8,59 8,54 »/o 1 1 TABEL V. Gezinnen, gehuisvest in de door de Gemeente in het belang der volkshuisvesting gebouwde en aangekochte woningen, gesplitst naar de dienstbetrekking van het gezinshoofd. 2 5 7 35 58 146 6 6 3 6 14 21 3 87 2 31 30 27 56 59 1 1 4 1 5 5 7 3 1 2 2 2 10 7 2 69 2 3 7 47 69 99 3 27 12 49 62 32 68 47 8 1 2 1 6 Par ticulier. 48 27 9 4 47 41 Win keliers. 14 2 4 9 2 2 1 1 6 2 1 5 6 9 3 6 2 4 5 5 9 7 Zonder beroep. 3 41 2 11 12 9 123 404 72 120 30 57 93 135 6 596 345 34 105 5 22 161 381 591 27 334 79 5 127 119 193 385 359 93 39 31 36 44 6 5 34 22 16 18 28 30 31 6 6 2 5 33 29 56 5 62 19 1 5 6 32 34 14 74 7 69 Bustenburg Piet-HeinstraatHeems kerckstr. (Loosduinen Buiten Haag Kortenbosch Westeinde Vredebest Loosduinscheweg Afvoerkanaal I II en III IV Oost Kolenwagenslag I II UI Westduinweg II UI Duindorp I en II III IV Vuurbaakstraat Proefwoningen Betonwoningen Trekweg I II III IV LaakwegWest Oost Uitbreiding Spoorwijk I II A II B IIC III IV V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 498