18 18 36 37 BALANS PER DECEMBER 1981. III Trekweg IV Tuinderslaan Vuurbaakstraat VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Activa. Passiva. Gebouwde eigendommen en erven. No. OMSCHRIJVING. No. OMSCHRIJVING. Totaal. Kostende prijs. Afschrijving. Boekwaarde, I. I. f f n 40.222,49 Proefwoningen f 18.611.344,88 B. Gemeente ’s-Gravenhage. (Leenings- 2.725,81 n 2.725,81 n f 250.598.11 7.771.031,17 T) n f D 108.192,91 II. II. 3.266,83 Waterleidingaansluitingen 111.459,74 n n n Transporteeren f 28.877.597,43 f 2.251.434,48 Transporteeren f 26.626.162,95 n H n n n n f n n n n n n n n n n r> n n n n n n D n schulden.) Westduinweg II n n C. Brandstoffenhokken. Kippenhokken 924.799.1? 799.817.69 426.678,95 68.177,- 16.630,23 40.369,98 n n n n n 1.346.720,38 1.268.061,55 n n 767.485,76 613.000,— 96.378,80 418.863,89 164.275,85 751.618,72 17.270,44 398.346,47 152.913,86 491.986,03 158.255,86 18.276,69 180.930,32 75.387,58 320.000,— 2.282,15 66.607,15 289.740,14 74.707,94 58.381,14 101.529,75 299.231,28 318.098,68 38.029,85 107.514,51 9.433,23 2.414,89 1.914.156,51 22.664,51 31.815,31 12.496,31 924.799,12 799.817,69 426.678,95 250.598,11 2.071.772,83 68.177,— 16.630,23 40.369,98 1.002.030,31 688.401,58 2.963.930,33 5.100.861,03 114.884,01 381.745,71 148.822,63 15.861,80 125.058,63 7.809,55 175.060,42 67.967,93 314.376,98 720.296,99 572.777,51 75.647,68 396.243,31 139.528,89 690.290,57 14.988,29 331.739,32 132.868,18 108.192,91 262.967,48 2.147.932,25 118.565,— 17.346,94 41.408,— 12.369,37 76.159,42 50.388,— 716,71 1.038,02 46.327,16 38.763,45 5.869,90 7.419,65 5.623,02 947.463,63 831.633,— 439.175,26 n 3.263.161,61 5.418.959,71 n n n f 20.528.227,20 W aterleidingaansluitingen n n n 1.393.047,54 1.306.825,— n n 28.610.909,20 142.817,77 12.410,72 n n n n n n n n n n 7 2.225.807,34 17.759,14 4.601,17 B. Overige woningcom plexen. 485.701,86 2.602.701,23 i 72O.29t.99 572.777,51 75.647,681 396.243,31 j 139.528,89! 690.290,57 14.988.29 331.739,32 Duindorp III Spoorwijk II B IV Westduinweg, Beton- woningen Duindorp I/n Kolenwagenslag I Laakweg West II Pakhuizeneomplex Spoorwijk HO... 175.060,49 67.967,93 314.376j8. f 26.385.101,86 125.058,63 7.809,55 Kortenbosch Laakweg Oost West Spoorwijk I IIA Trekweg I II III Vrcdebest Westduinweg II Westeinde f 26.626.162,9» Afvoerkanaal I II/III IV Oost Buiten Haag Heemskerckstraat (Loosduinen) Kolenwagenslag II III C. Brandstoffenhokken Kippenhokken 2.071.772,83 n n n XViU''»'’ 1.346.720,38 1.268.061,55 n A. Gemeente ’s-Gravenhage. (Rijksvoor- schotten.) 114.884,01 384.471,52 148.822,63 15.861,801 65.048,96 I 264.298,77 47.188,77 20.731,12 22.620,58 I 24.746,96 61.328,15 j 1.035.970.19 1.128.921,611 1.002.030,31 688.401,58! 2.963.930,33 5.100.861,03 444 ooi Ai i n n n n f 18.614.070,691 f 485.701,86 2.602.701,23 n n n n n n 1.035.970,19 1.128.921,64 n 22 n n VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER f 550.750,82 2.867.000,— n n n n n n n 1.325.710,33 1.203.629,58 1.060.411,45 789.931,33 A. Met Rjjksvoorschotten gebouwde of aangekochte woningen. Afvoerkanaal I iitii. iv Oost Buiten Haag Heemskerckstr. (Loosd.) Kolenwagenslag II III Kortenbosch Laakweg Oost West Spoorwijk I II A Trekweg I II UI Vrede best Westduinweg II Proefwoningen. Westeinde Duindorp III Spoorwijk IIB IV Westduinweg, Betonwoningen Duindorp I/II Kolenwagenslag I Laakweg West II Pakhuizencomplex Spoorwijk II C III Trekweg IV Tuinderslaan Vuurbaakstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 508