18 18 38 39 BALANS PER 31IBER 1931 (vervolg). Betonwoningen Proefwoningen. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Passiva. Activa. No. No. OMSCHRIJVING. Totaal. OMSCHRIJVING. Totaal. Transport Transport f 26.626.162,9 f 26.626.162,95 III. III. f 368,45 f 16.799,29 159,54 n 16.958,83 IV. 77 136,18 1.350,— e. 77 229,62 V. 3.862, 714,03 IV. 77 T. f 3,'. V. 77 590,1 77 n X. VI. 77 X. 85,0- f VII. Wisselgeld ambtenaren 870,- 7? 1.007.992,7' VIII. Gemeente 's-Gravenhage Reservefondsen 77 IX. 381.860,25 7» X. 519.785,38 Trekweg Westeinde 748.921,95 77 f 28.541.213,76 Transporteeren Transporteeren f 27.439.651,30 Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting Algemeene Onkosten. Voorradig drukwerk enz. Glasverzekering. Te vorderen wegens vergoeding voor ge broken ruiten Nadeelig saldo Woningen c.a. Volkshuis vesting 2.829,73 298,79 II. II. Woningen c.a. Volkshuisvesting. a. vooruit ontvangen huren woningcom plexen b. vooruit ontvangen huren brandstoffen hokken en kippenhokken Woningen niet Volkshuisvesting. Verschuldigde kosten wegens onderhouds werkzaamheden Algemeene Onkosten. Nog verschuldigde kosten Glasverzekering. a. Glasverzekeringsfonds b. vooruit ontvangen premiën 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 12.964,31 136.514,43 7.357,50 23.692,65 4.755,94 6.753,70 4.015,44 2.332,11 31.733,51 585,76 12.771,69 1.632,39 16.483,71 18.394,95 26.955,09 14.814,97 15.595,35 147.911,73 239.954,24 5.906,81 601,52 8.507,03 8.067,23 619,89 26.490,48 155,82 26.646,30 424,79 17.956,60 515,85 c. d. Oost. West I II A. IIB. IV I. II III a. b. Woningen niet Volkshuisvesting. Van bewoners te vorderen wegens: tegemoetkoming in kosten duinwater Woningen c.a. Volkshuisvesting. van bewoners te vorderen huren huren ten bate der exploitatie van 1931, afgedragen in 1932 tegemoetkoming in kosten duinwater huurderving onverhuurd geboekt in 1931 en ten laste van 1932 terug te vorderen wegens onderhouds werkzaamheden 7* Vredebest Westduinweg II Arbeidsloonen Waarborgsommen Rente van gedeponeerde waarborgsommen Reserve voor annuïteiten. Afvoerkanaal I II/III IV Oost Buiten Haag Buindorp I/n Heemskerckstraat (L.) Kolenwagenslag II III 77 Kortenboseh Laakweg Spoorwijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 509