18 18 40 41 'EMBER 1931 (vervolg). ---J BALANS PER 31DK VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEEE. Passiva. Activa. No. Totaal. OMSCHRIJVING. OMSCHRIJVING. Totaal. No. f 28.541.213,76! Transport Transport f 27.439.651,30 f 13.002,24 XII. n 586.146,— n XIII. n XIV. Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage XV. 80.467,45 n f 28.541.213,76 Gezien: Namens het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer", M. VRIJENHOEK, Voorzitter. A. C. STA8, Secretaresse. 5.126,72 7.875,52 Voordeelig saldo Woningen c.a. Volkshuis vesting 421.846,77 100,— I f 28.541.213,76 XI. f 151.384,49 270.462,28 Reservefonds ter zake van den Woning bouw en de Woningexploitatie. a. woningen gebouwd met Rijkssteun b. overige woningen Onderhoudsfonds ter zake van de Woning exploitatie Kapitaal van het Extra-afschrijvingsfonds a. complex Kortenbosch b. Westeinde VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEEE. De Administrateur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, TH. M. GUNDLACH.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 510