r 43 44 L» EXPLOITATIE-REKEN1NG OVER 1931. WONINGEN C.A., GEBOUWD OF AANGEKOCHT VOOR DE VOLKSHUISVESTING. BATEN. LASTEN. SALDO. Bruto huren WONINGCOMPLEXEN. Duinwater Onderhouds- Brand- WONINGCOMPLEXEN. Voordeelig. Nadeelig. kosten. assurantie. Totaal. Totaal. aangekochte f f f 1.300,35 f f f f f f f f f f f f 64,55 n n 7,50 n f 2.179,93 29,50 III 1 20.731,28 III. 466,50 514,38 n 4 5,35 n 17.943,42 n 65,30 n 10.496,75 n 6,10 n Proefwoningen. Proefwoningen. 62,10 Totaal A 26 f 28.232,44 f f 292,75 f 521,25 f 484.164,35 Totaal A. f f f 6.057,39 f f 6.262,99 172,35 f f f f f f 5,35 f f 10.402,10 102,23 f f f 22,20 n n 1.957,66 1.938,20 21,— 29,55 n 3.387,29 1.824,75 1.502,73 n n n n n n 12 md. 9 28,95 22.847,17 17,30 n n n 199,54 r> n n 459,38 n n 1.676,66 D n n f f f f f f f f V n Totaal A, B en C. f 273,38 f 47.408,06 7513 114 f 37.195,45 f 139.871,44 f 5.324,21 f 98.089,42 f 13,06 f 331.316,70 473,20 f 632,45 f 80.467,45 Totaal A, B en C. Th. M. Gundlach. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n r> n f f n n n n n r> n n n w n H n f 14.337,— n n n n n n n n n n n n n r> n n n n n n n r> n n Algemeene onkosten en diversen. n n n n n M w n n n n n n Reserve voor onderhoud. 36.444,27 n n n n Reserve voor onderhoud. Afschrijving op eigen dommen. Rente ter zake bouwkosten. n n n Rente waarde grond. De Administrateur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Huur- derving, onverhuurd. n n w Huur- derving, oninbaar. n n n Totaal per complex. AANTEE- KENINGEN. n n n n n n n n n n n n n n ■n n n n n n n n n n n n r> n n n n n n n n n n n n n n n n n I n I n i n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n r> n n n n n n n n n n n n n w n n n n n n n n n n n n n f n n n n n n n w n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n O. BrandatofTenhokken Kippenhokken Gezien Namens het Bestuur van de Stichting Centraal Woningbeheer”, M. Vrijenhork, Voorzitter. A. C. Stas, Secretaresse. Pak hui zen. p. woning p. jaar. n n n n n n n n n n n M n C. BrandstolTenliokken. Kippenhokken. Wo nin gen. Duur exploi tatie. 4.429,27 3.710,09 Grond- en straat- belasting, sluisgelden enz. 8,40 11,90 Deur- waar- ders- kos- ten. 6,10 5,35 3255 4258 7513 382 40 106 297 176 48 115 34 42 797 65 6 88 26 114 38 5 16 9 5 3 1 2 3 6 6 12 mnd. n r> n n n n n n f 1.177.199,76 2.053.890,62 1.733,95 2.998,39 724,73 387,12 f 28.340,10 6.374,15 4.446,56 3.963,08 5.945,27 1.861,10 1.357,46 1.793,48 2.054,60 15,29 40.126,50 112.089,34 35.135,78 39.697,50 10.909,78 17.488,72 17.186,06 32.069,93 2.979,78 27.014,02 97.406,08 77.241,51 78.500,84 91.613,41 172.768,17 242.960,48 12.292,12 1.626,60 5.493,77 15.968,95 35.982,34 8.212,73 2.655,34 81.349,78 8.662,58 9.129,73 86.014,46 38.661,03 7.801,63 23.677,40 3.973,95 24.363,29 8.863,68 2.413,02 1.212,19 963,75 33,05 746,40 3.171,65 2.564,82 1.128,94 1.919,96 53,07 278,88 29,31 695,03 748,75 5.506,58 2.891,76 9.036,90 7.607,45 8.966,26 1.169,64 209,90 19.054,90 111.780,99 36.301,90 28.874,18 3.301,69 19.961,36 5.484,26 29.629,31 588,47 16.955,55 45.228,47 56.897,93 50.481,89 27.023,01 127.292,39 257,033.88 5.987,31 16.796,29 7.499,62 622,79 41.888,55 4.714,09 6.032,35 40.266,21 19.330,69 4.183,37 14.235,06 2.411,77 12.621,16 16.047,67 616,67 110,57 11.091,95 10.530,01 1.128,51 599.55 5.801,26 2.732,47 924,55 1.610.58 93,60 1.406,88 5.264,71 3.321,57 3.410,37 4.387,11 8.662,87 14.666,34 271,60 1.986,95 10.886,35 690,20 85,05 2.247,86 6.279,28 1.645,38 2.025,77 544,60 7.524,80 6.383,35 573,30 320,70 13,07 12,95 14,96 15,35 6,98 11,41 12,99 7,80 12,23 12,02 15,24 15,22 15,39 15,61 16,10 4,18 12,42 10,61 11,35 5,50 12,44 11,82 9,01 10,61 8,71 13,66 10,62 14,18 13,49 12,95 13,33 6,05 15,50 1.187,91 247,75 218,40 54,75 9,10 658,52 1.244,21 11,05 180,45 292,75 473,20 92,85 5,60 6,30 20,40 91,90 38,70 9,20 1,50 22,95 83,85 1.555,74 4.403,78 1.028,87 1.227,86 705,51 560,79 732,65 1.127,23 108,54 1.040,17 3.961,71 1.971,81 2.048,69 2.577,83 5.025,63 8.251,30 604,88 1.447,20 144,72 135,68 3.455,19 286,46 519,32 2.714,63 1.608,88 256,51 1.051,48 230,65 379,89 7.259,74 587,93 54,27 20.795,87 46.394,33 12.864,44 2.154,94 91.751,88 8.560,35 11.074,55 88.845,85 45.288,68 8.282,21 27.733,55 4.620,65 27.930,14 14.894,23 1.750,46 5.237,35 13.226,45 3.835,26 13.498,25 38.368,10 36.731,07 23.878,87 1.944,82 2.831,39 6.627,65 480,58 4.056,15 646,70 3.566,85 2.602,11 123,86 1 2 3 n n n n f 12,07 13,81 13,06 823,80 263,50 831,— 29,50 245,80 81.349,78 8.662,58 9.129,73 84.153,36 37.303,57 7.801,63 23.677,40 3.973,95 20.976,— 241,41 19,80 15,90 206,43 111,72 10,88 78,— 5,10 37,80 118,68 379,50 88,68 84,96 49,14 50,22 63,18 97,20 6,12 69,— 262,80 177,24 162,24 222,30 416,52 739,29 50,10 96,— 14,40 7,65 72,75 321,14 104,45 251,71 33,86 59,— 34,— 39,65 14.310,55 2.964,— 249,49 236,87 9.769,45 8.739,34 1.337,21 1.459,46 2.336,03 9.558,57 3.936,06 5.523,50 1.707,74 3.766,44 1.163,70 5.610,— 584,22 6.050,— 23.938,— 21.897,27 18.730,— 7.320,— 1.820,— 1.898,63 15.622,43 7.836,75 2.060,70 2.518,— 776,03 5.628,— 558 493 43 53 4.051,65 454,— 582,85 3.696,— 2.080,85 432,35 1.219,85 296,— 100.110,80 2.845,64 743,98 1.823,61 61.042,05 57.456,03 7.937,90 3.124,23 f 380.767,49 866.796,19 „1.247.563,68 n r> n n n n n n n n n n n f n n n n n n n f 3.155,22 f 58.812,12 n n M n n n n n n n n n n n n n n n n f 866.796,19 n n n n f 181.513,26 n f 38.660,59 17.180,23 1.496,44 2.072.567,29 172 485 110 132 78 62 81 124 12 115 438 218 224 285 555 911 65 160 16 15 4258 238.531,21 8.582,03 1.626,60 5.034,39 164.422,65 152.995,11 17.528,70 10.942,17 876.690,86 17,180,23 1.496,44 f2.119.975,35 5.654,52 1.952,38 f 271.856,91 3.560,71 9.197,72 2.609,03 2.724,50 888,06 812,16 929,14 2.217,94 179,58 2.189,85 7.787,73 4.157,32 4.530,66 5.985,86 11.022,91 18.493,93 628,71 2.780,41 677,10 135,54 81.508,86 1.359,84 741,09 f 331.651,54 4,14 13,81 2.338,82 f 519.785,38 f 225,73 231,11 319,45 300,74 139,87 282,08 n 212,17 258,63 209,44 234,90 222,34 325,08 330,60 307,88 300,58 318,87 n 219,- 206,15 468,- 151,21 n n n f 19.067,96 28.340,10 47.408,06 A. Met bouwde woningen. Afvoerkanaal L n II en III IV Oost Buiten Haag n n n n n n n r> n n n 290.493,08 n n n n f 1.205.539,86 n n n n n n 13.260,— 48.341,25 3.142,52 2.529,40 1.836,— 282,56 f 111,20 521,25 632,45 12 md. 9'/a 6'/a 12 12 7 12 9 12 f 33.282,21 484.164,35 517.446,56 f 212,96 216,56 86,13 283,34 211,95 162,53 205,89 116,88 499,43 38.826,15 112.089,34 35.135,78 39.697,50 10.909,78 17.488,72 17.186,06 32.069,93 2.513,28 27.014,02 97.406,08 70.867,36 74.054,28 87.650,33 166.822,90 290.493,08 14.235,— 32.983,95 7.488,— 2.268,22 f 1.177.199,76 f 276,47 Totaal per complex. n n n n n n n f 57.304,51 206.945,50 264.250,01 n n n n t 39.277,30 58.812,12 98.089,42 220.113,31 n 206,69 i” 150.046,84 n n 2^ I p. woning p. jaar. f 20.147,95 f B. Overige Woningcomplexen. I. Woningen, waarvoor door het Kyk bijdrage wordt ver leend. Duindorp III. IV. Rustenburg. Spoorwijk IIB. IV. V. Vuurbaakstraat. Westduinweg III. Westduin weg,Beton woningen. II. Woningen, waarvoor door het HKjk geen bijdrage; wordt verleend. Duindorp I en II. Kolenwagenslag I. Laakweg West II. Pakhuizencomplex. Spoorwjjk IIC. III. Trekweg IV. Tuinderslaan. Totaal B. n A. A en B. 139.289,20 18.256,47 9.989,77 f 873.665,49 „1.668.566,08 „2.542.231,57 224,85 1.052,97 322,79 790,20 379,14 2.527,14 3.663,86 514,57 83,33 78,23 11,60 f 10.565,24 n n n n f 58.362,58 81.508,86 139.871,44 299,29 132,03 271,10 132,48 294,67 310,33 407,64 206,46 f 267,49 276,47 273,38 Rijkevoorschotten ge- of aangekochte 33.200,85 n n 30.714,19 27.039,81 2.826,25 1.606,50 f 149.803,44 181.513,26 331.316,70 5.740,97 4.705,96 2.038,66 2.984,— 2.000,15 6.869,30 198,37 7.371,47 28.229,14 n n 31.184,47 39.816,73 4.861,93 10.476,36 n n f 206.945,50 44.024,33 191,319,46 56.537.24 51.524,09 12.816,26 30.983,97 15.006,13 52.801,21 2.465,40 40.512.27 135.774,18 113,972,58 102,379,71 73.669,99 230.489,40 432.080,28 H 2L f 1.668.566,08 B. Overige Woningcomplexen, I. Woningen, waarvoor door het Rijk bijdrage wordt ver leend. Duindorp III IV Rustenburg Spoorwflk IIB Vuurbaakstraat Westduinweg III Westduinweg, Betonwoningen II. Woningen, waarvoor door het Rijk geen bijdrage wordt verleend. Duindorp I en II Kolenwagenslag I. Laakweg West 11 Pakhuizencomplex Spoorwijk IIC III Trekweg IV Tuinderslaan Totaal B A A en B 5.075,38 4.549,64 439,81 479,39 f 29.155,86 38.660,59 67.816,45 330,— f j,702,50 f 68.848,95 f2.559.293,28 5.882,09 439,29 f 1.253.885,06 6,10 41,45 57.721,23 141.587,20 4.826,92 10.411,99 4.651,71 Heemskerckstraat (L.) Kolenwagenslag II III n Kortenbosch. Laakweg Oost n West Spoorwijk ^L^ Trekweg I Vredebest Westduinweg H Westeinde 562,62 44,85 3,60 9,72 386,22 358,80 37,59 38,55 2.168,99 3.155,22 5.324,21 256,42 14.375,81 15.499,39 1.326,83 967,69 f 55.375,54 21.138,13 76.513,67 45,65 29,50 6.310,09 40,46 1.029,38 20.718,34 21.753,48 3.909.60 2.135,29 f 137.987,95 191.562,66 329.550,61 f 3.953,78 n n n 164.422,65 154.788,59 19.583,30 10.957,46 f 895.758,82 „1.205.539,86 „2.101.298,68 500,40 f 21.138,13 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. 1.098,58 2.018,75 2.353,44 66,30 226,10 f 9.582,71 10.565,24 20.147,95 f 9.040,35 13.021,32 2.656,98 4.847,81 2.546,25 2.756,95 2.898,60 2.428,35 706,50 5.121,93 19.431,12 16.184,15 14.606,56 16.788,08 30.940,27 30.538,25 4.718,95 10.198,39 1.444,73 687,12 f 191.562,66 f 8.963,01 28.232,44 37.195,45 f 12.715,18 137,06 90,04 13.816,10 8.442,46 1.090,69 3.934,97 143,25 5.277,29 f 6.037,31 27.440,53 n n n n n n n n f 3.897,83 79.230,12 21.401,46 11.826,59 1.906,48 13.495,25 A. Met RUknvoorachotten ge bouwde of aangekochte woningen. Afvoerkanaal I. II en III. IV. Oost. Buiten Haag. Heemskerckstraat (L.). Kolenwagenslag II. Kortenbosch. Laakweg Oost. West. Spoorwijk I. HA Trekweg I. II. HL Vredebest. Westduinweg II. n Westeinde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 511