19 7 Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 April 1932. W. SluïTERMAN van Loo, Voorzitter. A. J. van Alphen. F. W. C. de Grave Mej. P. H. Hubregtse. W. C. A. Riem Vis. Mevr. A. A. Tromp-Huisken. P. Bakker Schut, Secretaris. resultaten der werkverschaf fing. succes bekroond werk en dat er tot eiken prijs naar moet wor den gestreefd een verder oploopen van tekorten te voorkomen. Eenige cijfers mogen een overzicht geven van den omvang, Financieele welken de werkverschaffing begint aan te nemen. Aan abonnementsgelden en vergoedingen wegens verrichte werkzaamheden werd ontvangen in: 1928 f 13.243,84, 1929 f 3(1.848,79, 1930 f 44.547,44, 1931 f 57.225,48. Aan salarissen en arbeidsloonen werd betaald in: 1928 f 21.714,50, 1929 f 35.639,13, 1930 f 45.031,21, 1931 f 67.655,04. In procenten van de lasten bedroegen de exploitatietekorten in: 1928 46,81 1929 23,05 1930 11,40 1931 11,22 VERSLAG DER STICHTING CONTRÖLEWONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 518