20 2 Gebouwen. Deze post is als volgt samengesteld: f 50.000,- f 10.100,— Maatschappij „Laan van Meerder voort” f 806.250,- f 788.550,— Passiva. Aandeelenkapitaal. Deze post bleef onveranderd netto Laatstgenoemd complex werd begin 1931 aangekocht. Het bedrag ad f 39.983,61 stelt voor de som van kostprijs, transport kosten en restauratiekosten dezer perceelen. Gelden bij genoemde Maatschappij opgenomen rentende 6 Hypotheken ojgf 788.550, Aflossingen 1931. op leening Hanenburg- laan, Sleedoornstr. c.a. op andere leeningen f 10.000,— 7.700,— - 17.700,— Saldo 31 December 1930 f 756.250,— Gesloten leening op panden Hanen burglaan, Sleedoornstraat c.a. 50.000,— VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG". Complex. 2.000,— 5.500,— Aantal I wonin- gen. Saldo 1 Januari 1931. f Afsch la ving. f 35.504,94 156.382,08 88.191,23 68.356,92 I i 69.628,51 27.484,56 352.971,74 33.504,94 156.382,08 82.691,23 68.356,92 69.628,51 27.484,56 352.971,74 39.983,61 831.003,59 8 36 22 21 18 6 78 3< i Saldo j 31 December 1931. f 798.519,98 7.500,— Aucubastraatj Sneeuwbalstraat Egelantierstraat Anemoonstraat Hazelaarstraat Goudenregenstraat Acacia-, Beuk- en Elsstraat Hanenburglaan, Sleedoornstr. c.a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 523