20 5 De Algemeene Vergadering van aandeelhouders besloot den 4den Juli 1932 de balans en de verlies- en winstrekening goed te keuren en de winstverdeeling vast te stellen overeenkomstig het voorstel van den Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was op 31 December 1931 aldus samengesteld: M. Vrijenhoek, P. Bakker Schut, W. Henss, M. Zanen, H. P. C. Zanen, J. K. Sadée, één vacature. VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 526