I 1 20 20 Y 6 Passiva. Activa. i Z’Z Ij II Zb I VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG". VERSLAG DER N. V. „STBDELIJK BELANG”. VERLIES- EN WINSTREKENING over Baten. Lasten. f f 114.327,80 10.831,46 f f 882.608,51 nverhuurd over het jaar 1931. 1931. verhuurt Bruto-huur. verhuurd. f f f f n „152,42 i. 1.518,70 241,77 1.518,80 f 1.693,60 Oninbaar verklaard in 1931 584,39 n n 80^50| n n n n n n r» n n Renterekening Onderhond Algemeene onkosten Belastingen Canon Afschrijving. Winst Kas en kassiers Huren (te goed komende) Reserve voor huurderving Bouwterrein Gebouwen Afschrijving Januari Februari. Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Complex B. 21 woningen en 1 pakh. Anemoonstraat. Bruto-huur. n n n n n r X 244,— 90.935,93 23.391,8’ Reservefonds Retto winst Onverhuurd ongeveer 4'/3 van de bruto-huur. Achterstand per 31 December 1931 Onver huurd. Onver i huurd. 54,17; 54,17 f 109.252,30 5.075,50 Onver huurd. n n n n 83,— 83,— 45,— 20.297,71 7-500,— I 397,50 397,50 397,70 397,50 397,50 397,60 397,50 397,50 397,60 n f 213.71 40.559.7) 244,— 240,— 144,— 119,50 308,34 f 500.000,— I 450.000,— f 66,67 739,10 736,80 753,15 736,55 739,20 748,20 739,20 753,35 736,70 736.60 753,25 736,60 Complex A. B. C. - D. E. F. G. H. 45,- 65.40 I 45.— i 45.— 265,— i 313,— 313,— 320,— 275,— 230,- 185,— 257,50 f 2.358,90 Bruto-huur. Complex H. 30 woningen. Sleedoornstraat c.a. Bruto- huur. f 1.017,73 I 1.017,63 1.023,73 i 1.014,93 1.014,43 1.024,83 1.013,19 1.013,19 1.058,29 1.023,93 1.006,85 1.016,33 f 12.245,90 1.430,10 1.830,21 2.726,24 1.113,54,, 1.780,31 3.122,27 1.117,70 1.792,79 2.818, I 1.488.64 175,— 37.247,51|f 1.073^4|[f 22.253,57 f~4~8~M4 40,I 40,— 40,— 40,- 40,- 272,47 280,90 280,80 280,80 280,90 280,90 280,90 f 3.320,42 f308,34; 2H,- p'.'ta 40.-F ■21'-® i'.-H 4O.-| Complex A. 22 woningen. Egelantierstraat. On verhuurd. 33,— - 1.518,70 u 1.518,60 f 838.503,59 7.500,— i ■btste boekjaar, eindigende 31 December 1931. ^huuropbrengst ^Kooprecht bouwterrein 685.30 f 681,30,, 683.30 683,30 683,30'„ 21,50 683,30; 683,30 17,50 683,30 680,80 685,80 683,30 1.513,90 f 1.513.801 1.513,80 1.513,70| n n n 1.518.801 1.518,80 1.518,70 4.770,50 8.199,40 3.320,42 37.247,51 22.253,57 f 115.149,86 f 4.971,52 --1 831.003.5! I ~f~882.608,51 I Overzicht van bruto-hi n f 513,71 300,— ■If n n n n n n n n n 683,101 II f 8,199,4ö|fl 19,50 _2» I f 114-327,80] BALANS petj|ceinber 1931. landeelenkapitaal waarvan nog te storten ■aatschappij „Laan van Meerdervoort” ■ypotheken o/g Complex C. 36 woningen. Sneeu wbalstraa I Bruto-huur. I Complex D. g 8 woningen. Aucubastraat. ErütöJ huur. Complex E. 18 woningen. Hazelaarstraat. Bruto- huur. Complex F, 6 woningen. Goudenregenstraat. Bruto- huur. Complex G. 78 woningen. Acaciastraat. Bruto- huur. 81,90; 41,90 79,65i 1 on f 272,57 f 272,57 -,- 272,57;. 272,57! 272,47 36.266,26 16.024,52 I 1.208,57 9.638,87 f 12.245,06 8.908,70 18.204,70 n n H w Tl n n T 8.908,70 On verhuurd. f 50.000,— 10.100,— 788.550,— 10.566,64 23.391,87 I Onver huurd. 40<l»__ML5O 1— f 1441—I i 1.518,60| 1.518,60[ f 18.204,701 f -4C’< 397,50|f 48,—I 397,60|„ 48,—I 48,-1 f 2.358,90 n n n T» 1.073,34 483,44 I Onver- I huurd. |f 3.196,25 f III 3.057,08 3.033,77 3.066,33 20,9S 3.190,01|„ 77,92j 3.055,96„114,49| 3.064,86 3.191,66 „118,021 j„ 3.061,05 aa!I L, 3.061,29 3 189,79 3.061,89 „190,991 3.051,34 „195,09

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 527