Bijlage 23 VERSLAG van het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht van ’s-Gravenhage over het jaar 1931. Op 31 December waren onder den Directeur 77 personen Personeel werkzaam, w.v. één gedetacheerd bij de Schoonheidscommissie. Voltooid werden de volgende belangrijke bouwwerken: Belangrijke A. Nieuwbouw. bouwwerken. Een N.-H. kerkgebouw aan de Laan van Meerdervoort; een flatgebouw aan de Van-Alkemadelaaneen flatgebouw aan de Van-Hogenhoucklaan; een flatgebouw aan de Laan van Meer dervoort; een flatgebouw aan de Javastraat; een flatgebouw aan de Nieuwe Parklaan, voorts vier Gemeentescholen en vijf bijzondere scholen. B. Ver- en Bijbouw. De uitbreiding van het Gemeente-Ziekenhuis aan den Zuid- wal; het flatgebouw aan den Lange Vijverberg, voorts drie bijzondere scholen. In den hiernavolgenden staat wordt over de laatste 9 jaren Bouwstatistiek in geldelijke bedragen een overzicht van den omvang van het bouwbedrijf gegeven. Op het einde van 1931 was meer werk in uitvoering dan op het einde van een der voorafgaande jaren. Verslagjaar. 1923 f 33.000.000 f 26.000.000 f 7.500.000 1924 31.000.000 n 1925 n 1926 r> 1927 n 1928 1929 7.300.000 1930 6.200.000 n 1931 8.800.000 Voltooide bouwwerken. 28.000.000 25.000.000 33.300.000 30.600.000 26.900.000 30.000.000 27.900.000 28.400.000 Nog in uitvoering zijnde bouwwerken. Bouwwerken, waar voor vergunning, doch nog niet in uitvoering. 4.500.000 4.300.000 4.100.000 6.000.000 5.300.000 n 29.600.000 28.500.000 27.200.000 30.100.000 26.000.000 26.900.000 34.100.000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 538