23 2 Nadere gegevens omtrent den stand van het bouwbedrijf in 1931 worden in de volgende staten verstrekt. VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Ver- en bjjbouw. Nieuw- en herbouw. In den loop van 193 1. 60 288 509 Perceelen voltooid 1558 37 40 506 Bouwverg. verleend. 483 578 65 Betr. aantal perceelen 120 2218 Bouw’verg. ingetrokken 41 1 41 1 49 Betr. aantal perceelen 182 1 1 Sloopingen 25 306 Betr. aantal perceelen Ver- en bijbouw. Nieuw- en herbouw. Aan het eind van 1931 loopende bouwvergunningen. 279 23 117 11 In uitvoering 105 147 12 Betr. aantal perceelen 1565 8 Nog niet in uitvoering 88 10 100 8 10 Betr. aantal perceelen 376 109 33 19 vergunningen 367 217 Totaal 20 115 256 perceelen 1941 Speculatie- en andere particuliere bouw. Speculatie- en andere particuliere bouw. Speculatie- en andere particuliere bouw. Speculatie- en andere particuliere bouw. Bouw door Rijk, Prov., Gem. en Toegelaten Veree- nigingen. Bouw door Rijk, Prov., Gem. en Toegelaten Veree- nigingen. Bouw door Rijk, Prov., Gem. en Toegelaten Veree- nigingen. Bouw door Rijk, Prov., Gem. en Toegelaten Veree- I nigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 539