fipl! L p 23 J eiW B B l| 7 re re" 3ii 4 De volgende twee tabellen bevatten gegevens met betrekking tot de leegstaande woningen over de laatste jaren. l 'T i 'T g I i 1 i 1 a §1 I VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Jaarhuur-groepen: Weekhuur-groepen: I 8 II 2 Juni n 159 332 T) 98 Juni 3 2 1 3 1 1 1 Totaal aantal woningen DATUM. IX. V. VIL I. II. III. IV. VI. VIII. 1 1 1 Januari October TIJDVAK VAN TELLING. Toeneming van het aantal r Januari October 1923 1924 1925 wonin gen. 1394 6042 3428 4848 2840 3159 3372 3214 3851 689 18806 8174 14791 5610 8817 8578 9299 8328 84882 86276 92318 95746 100594 103434 106593 109965 113179 117030 alle te zamen. 68 44 4 3 2 2 T 1| 2 8 4 38 1139 1466 1310 1851 2579 3011 3169 3669 3722 4150 83743 84810 91008 93895 98015 100423 103424 106296 109457 112880 366170 366859 385665 393839 408630 414240 423057 431635 440934') 449262') inwo ners. 1 3 4 1 2 1 4 6 S inwo ners. 6 6 2 20 13 24 24 27 211 124 74 4,36 4,25 4,18 4,11 4,06 4,00 3,97 3,93 3,90 3,84 5 3 2 13 27 41 46 14 U-. 12 5 5 3 1 s 5 3 u-< 8 C0 1 3 11 13 5' 1 2 4 11 23 11 1 4 5 3 13 1924. 1925. 1927. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 4,37 4,33 4,24 4,19 4,17 4,12 4,09 4,06 4,03 3,98 1,3 1,7 1,4 1,93 2,56 2,91 2,97 3,34 3,29 3,55 1290 1838 2655 2987 3142 3458 3598 4076 1924. 1925. 1927. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. S co si 7 2 of 2 3 32 6 o I! ‘y 8 c© lO I leeg- j be staande. I woonde. Q October 1922 Maart Juni Juni Januari 1927 October 1927 October 1928 October 1929 October 1930 October 1931 o 10 20 47 31 128 170 122 148 1431337 95i 85 - 32)102! 98 39 179 285 34 165'208 97 144 252 50 107 188:250 68 101 168*288 Leegstaande woningen te Loosduinen. - - 1 s» 2 o 8 o a “a TS o 1) Volgens het Bevolkingsregister. Herziening van dit aantal in verband met de Volkstelling 1930 is niet mogeltfk. 192 4111 237 303 347) 435 319 155 100 90 336 667 283 175 76. 87 158 630 330* 728 188 114 128 146 131 690 438 619 381 166 160 110 118 656 460j’ 613 208)198 1551154 139 aöwnini 39.3 UR 9.33 199 14R I 637 498) !1101 323 148)233 122 148 j 711 I I I I i Leegstaande woningen te ’s-Gravenhage. 54! 167 41 85) 61 42 19 432 95 74 39 28 507 43 642 1| 1 8 1 3 1 871 52 371 31 19) 14 d ri S gle o d 5§.g^.S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 541