23 7 I Toepassing van 3 der Woningwet heeft niet plaats gehad. Verbetering van Op grond der Bouw- en Wbonverordening werden 168 aan schrijvingen uitgevaardigd; 145 hiervan waren gegrond op artikel 108 en hadden betrekking op veranderen en vernieuwen van huisrioleeringen in verband met asphalteeren van straten. Vele verbeteringen van woningen werden verkregen door overleg met de eigenaren. Op grond van artikel 21 lid 1 der Woningwet, werd door den Gemeenteraad onbewoonbaarverklaring uitgesproken ten aan zien van de in den navolgenden staat vermelde woningen. Aan het eind van het verslagjaar was nog op geen der inge stelde beroepen eene beslissing genomen. Wegens ontruiming na onbewoonbaarverklaring werden 136 woningen van den voorraad afgevoerd. Door slooping, verbouw, verandering van bestemming enz., werden bovendien 411 slechte en minder gunstige woningen aan den voorraad onttrokken. Van de 854 (ongerekend de 23 waarvan op 31 Dec. 1931 nog beroep aanhangig was) na 1920 onbewoonbaar verklaarde wo ningen waren er eind December nog 81 bewoond. Het Gemeentebestuur deed, met toepassing van artikel 70 der Woningwet en artikel 210 der Gemeentewet, zonder schriftelijke waarschuwing tweemaal in spoedeischende gevallen voorzie ningen treffen. In 7 andere gevallen werd zoodanig ingrijpen door de huiseigenaren voorkomen, door onverwijld gevolg te geven aan een door den dienst verstrekte aanwijzing. Door het Gemeentebestuur werd slooping bevolen van één pakhuis en 20 getimmerten. Ten aanzien van het pakhuis en 3 getimmerten werd aan de aanschrijving niet voldaan en ge- VERSLAG BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Straat. Beroep op Gedeputeerde Staten. Ingesteld voor alle woningen. Ingesteld voor beide woningen. Ingesteld voor alle woningen. Ingesteld voor 1 woning. Ingesteld voor 1 woning. Ingesteld voor alle woningen. Aantal woningen. Ingesteld. Ingesteld voor 1 woning. Prinsegracht Westeinde Bleekerslaan Kortenbosch Korte Vleerstraat Bakkerstraat Jan-Kistenslop Lage Zand Snoekstraat Zuilingstraat Spui Lamgroen Ooststraat Stuurman straat Kerklaan woningen, on bewoonbaar verklaring enz. 8 6 7 5 2 4 1 1 2 1 1 2 4 1 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 544