24 INHOUD I. Beheer II. Personeel 3 III. Gebouwen c.a. ten behoeve van het bedrijf 8 IV. Algemeene beschouwingen 8 V. De werken 10 VI. Financieel overzicht 26 3 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Bladz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 548