56 Inentingen. van 873 237 636 136 45 6 11 3 4 12 20 215 89 37 24 14 19 174 301 1.728,62 196,— 103,50 3.452,— 54,— 311,50 50.750, f 111.680,62 f 23.893,— 192,— 1.000,— ziekten en 3 209 ontsmettingen (wasschen van goederen inbe grepen) van woningen en goederen wegens ziekten niet genoemd in de Wet. Voor bijzonderheden betreffende de voorgekomen besmette lijke ziekten wordt verwezen naar het verslag van den Genees kundigen en Gezondheidsdienst (bijlage 38, bladz. 15 e.v.) en dat van de Gezondheidscommissie (bijlage 12, bladz. 54). Het aantal verrichte koepokinentingen bedroeg volgens de ontvangen duplicaatbew’ijzen: 79 44 31 13 11 15 162 281 229 302 271 560 78 1485 De ontvangsten der Algemeene Begraafplaats bedroegen: Begraven van 1407 lijken Overboeken van 64 graven Gesloten houden van grafruimten voor altijd Renten van inschrijvingen op het Grootboek der N. W. S. voor onderhoud van graven Lichten van lijken Ruimen van graven Plaatsen van grafteekens enz Kapbedekkingen Onderhoud van graven Knopen van graven Op de Algemeene Begraafplaats werden in totaal 1485 lijken begraven. Gesplitst naar de klassen zijn begraven: 45 lijken in de 1ste klasse, 2de 3de 4de 5de 6de 1 jaar 2 3 4 5 612 jaar boven 12 jaar Totaal De ’s-Gravenhaagsche Vereeuiging voor Koepokinenting en Immunisatie verrichtte in 1931 bovendien 799 entingen tegen roodvonk en diphtherie, 9 tegen typhus en cholera, 5 tegen typhus en paratyphus A. en B., 1 tegen hooikoorts en 1 tegen kinkhoest. Begraa fplaatsen. (zonder voldoening van rechten). 5J s» 99 99 99 99 door de verschillende geneesheeren. totaal. aan de vaccinatie- bureaux. bij personen beneden het jaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 54