l 24 24 6 rbeidsdagen en de loonkosten van de werklieden over 1931. De volgende tabel geeft een overzicht van de verdeeling de is begrepen het personeel van den schoolschoonmaakdienst in totaal 202 mannen en vrouwen (127 m. en 75 vr.), waarvan 138 in vasten en 64 in tijdelijken en lossen dienst. Het totaal aantal werklieden bedroeg op 31 December 1931: 911. Hiervan waren 617 in vasten dienst, 274 in tijdelijken en lossen dienst, 18 reservisten en 2 gedetacheerden. In het totaal g l'.'J i 0,98 2 424 I 3 332 I 3 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Per Aantal dagen. Loonkosten (incl. overwerk). e n. Totaal DAGEN. ijd. en los. Vast. los. Vast. dagen. Totaal. Vast. Dl. vr. VI. m. m. vr. vr. m. m. vr. V. m. 1 701 850,33 36 0694 20 389 6,32 93,39 89,71 2 237) 74.1 88,47 Gewerkt 286 229,34' 89,28 87,36 988 876,95 69 590 130 316 426 744,04 618 394 138 69 0,81 3, 1,96 1 349) 3,36 3,06 603 51 638,60 3,74 706 2,87 37 368,93 47 8 343 5 577 60 4 371,32 9 898,35 254 0,11 0,04 0,10 0,03 0,17 1 784,22 0,13 3864 82 40 6 1 095,56 393,02 2 1 295,64{ 137 59 11 490,48 1,97 over- 9,86 (1.1 0,59 6444 0,71 0,54 22 159,98 2 0654 237 125 0,71 6 234,27 1 054 5 4 020,24 1 905,47 0,15 over- 0,51 1,35 0,10 0,07 0,03 Verzuim 42 7 0,14 258 104 411 0,75 0,- 100,— 100,1 100,— 100,— 1 872 028,95 100,- 100,- 0,15 40 207 23 046 1 100 490,63 74 573 454 544,23 1 565 316 994,09 0,47 207 830 Vacantiebijslag over 1931. 11 541,86 15 403,02 505,67 I 3 355,49 «1 n V Schoonmaak dienst. Schoonmaak dienst. Tijd., los en ander dienst verband 7 161 11 003 150 593 149 727 147 463 138 815 115 927 88 729 82 904 79 537 82 309 87 449 1463 148 32 298) 61 772 80 339 57 221 52 824 80 403 123 816 142 743 157 269) 151 589 158 363 1 858 1 463 6 68 63 474 38 706 38 439) 36 906 33 280 48 087 48 502 47 622 31 598 1 005 1 356) 2,46 3,78 2.44 4,43 D.01 D,09 2.49 1,96 0,21 0,06 2,44 5,35 0,03 0,05 1 807 537,99 1 858 102,61 1 702 298,98 1 632 256,92 1 687 759,48 1 697 557,75 1 763 030,36 1 781 189,59 1 638 391,064 1 769 984,99) 40 925,58 63 670,24 1 128 830,42 1 103 151,70 1 087 803,36 1 014 567,22 845 031,56 629 666,57 581 180,24 563 406,88 578 970,53 631 390,38 23 608,07 43 306,85 378 064,04 458 790,15 326 604,34 345 131,31 575 530,89 276 388 290 926) 262 624 244 798 248 141 264 692 277 231 272 625| 238 745 250 978 Alle werk lieden. 10 142,70 8 872,91 21 585 18 785 17311 15 725 •g a 1 557) 253 82i: 25 j ■lil 6 12 0,10 562 1 233 0,54 0,09 1 167) 2 312 I 2 158 2 909 I 3 411 i 3 648 3 908 4 535 4 530 I 2,50 3,37 2,63 1,98 Gewoon verlof Buitengewoon verlof Militair verlof Feestdagen Ziekte Bedrijfsonge vallen 1 308 1 324 1 565 1 245 313 313 314 313 312 636 Totaal 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 259 769) werk. Laagste werk. Gemidd. werk. Hoogste in- haaluren Laagste in- haaluren Gemiddeld in- haaluren Aantal bedrijfs ongevallen. Aantal ziekmel dingen, incl. die wegens be drijfsongeval!. Schoon- I maak- i dienst. ■c ®-e -n s. S3 Tijd, en 300 643,53 296 160,76 287 891,28 272 558,39 267 197,03 1 067 891,18 1 181 850,12 1 217 782,71 1059 420,53)1 1138 594,61 Gewerkt onder voorbehoud (ziekte). Idem (ongeval) 290 950 149 163 2 396 Hoogste aantal werkl. bij Ge meentewerken incl. Schoon maakdienst Idem Schoon maakdienst Laagste aantal werkl. bij Ge meentewerken incl. Schoon maakdienst |619 Idem Schoon maakdienst 7 174,81 Hoogste over- 255) 3 641 6 604)|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 551