24 12 Belvédère. Fruitmarkt ten Z.O. Electrisch Bedrijf. Dienst van Haven- en Marktwezen. Groente- en fruitmarkt. Zweminrichting Zuiderpark. Bank van Leening. Gemeente- Museum Korte werd vernieuwd. Vij verberg Gemeente- Met de uitvoering van het gewapend betonwerk voor den Museum Stad- onderbouw van het Museum aan de Stadhouderslaan werd een houderslaan. aanvang gemaakt. van het Museum aan den Korte Vijverberg Raadsbesluit d.d. 12 Mei 1930 de noodige gelden beschikbaar werden gesteld en waarmede het vorige jaar een aanvang werd gemaakt, kwam gereed. In verband met de gestadige toeneming van het gebruik van het Zuiderzwembad werd het aantal kleedgelegenheden van het heerenbassin uitgebreid door op de bestaande rij cellen aan de boogvormige korte zijde van het bassin een tweede rij met 58 kleedcellen bij te bouwen. Ter bestrijding van de algenontwikkeling werd ook in het heerenbassin een kopersulphaatinrichting aangebraeht. Het gebouw Waldorpstraat no. 40 werd in het laatst van 1930 door de Bank van Leening ontruimd en is in het verslag jaar geheel in gebruik genomen door het bedrijf der Gemeente werken. De houten uitkijktoren in de Scheveningsche Boschjes werd in verband met den bouwvalligen toestand waarin deze ver keerde, geheel vernieuwd, waarbij een ruimte werd ingericht voor den verkoop van eetwaren en alcoholvrije dranken, terwijl tevens een privaat werd ingericht; de verkoopruimte werd ver pacht. Naast het havenkantoor werd een afslaggebouw voor haring gebouwd en in gebruik genomen. De haven met kaaimuren, de overkappingen en de spoorweg- aansluiting op de Algemeene Groente- en van de Hoefkade kwamen gereed. Ten behoeve van het Electrisch Bedrijf werden aan de Miquel-de Haverschmidt-, de Sadee- en de Frambozenstraat transformatorhuisjes gebouwd- Begonnen werd met de versterking van een vroeger ge maakte ketelfundeering in Ketelhuis I voor de uitbreiding der ketelinstallatie. In aansluiting hieraan geschiedde de aanleg van meerdere aschgoten. Bij Ketelhuis I werd een hulpgebouw gezet voor een onthardingstoestel. De uitbreiding van de transformatorenruimten van het fa brieksgebouw en van de daarboven gelegen kantoorruimten, alsmede een hooggelegen verbindingsgang van fabrieksgebouw naar het bestaande magazijn gebouw kwamen gereed en werden in gebruik genomen. Het nieuwe magazijngebouw op het terrein van den voorm. aschstaal kwam nagenoeg gereed, doch kon nog niet in gebruik genomen worden. De Z.O.-zijmuur VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 556