24 1 17 T ransport 198.940 b. c. 4. 5. 6. Het verruimen van straten Het aanleggen van geteerde koolaschpaden enz. Het bestraten van nieuw aangelegde straten en straatgedeelten De thans aanwezige oppervlakte bestaat uit: rijwegen: gewapend beton stampasphalt houtbestrating asphaltbeton asphaltmacadam „Nacovia” „Damman” teermacadam asphaltmacadam teersteenslagwegen geteerde grindwegen grind- en koolaschwegen keien op fundeering keibestrating bestrating met kootenkeien bestrating met Scoriaebrieks bestrating met Waalklinkers trottoirs, voet- en rijwielpaden: Waalklinkers Rijnklinkers IJ selklinkers Ironbricks Witte tegels Ongeteerde voetpaden Geteerde schelp- en koolaschpaden Gietasphalt in trottoirs Banden en koplagen 2.028 nr 28.654 64.282 412.236 27.404 449 167.970 12.675 42.498 26.058 19.023 1.372.317 45.891 393.907 1.963.117 4.578.509 nr 117.425 nr 766.530 2.993 226.055 1.003.200 162.334 335.325 512 187.836 2.802,210 nr paardenpaden32.438 m2 Het onderhoud der bestratingen geschiedde in eigen beheer. De gewone bestrating van de navolgende straten werd ver vangen door asphalt- of houtbestrating: Jozef-Israëlslaan (ged.), Jozef-Israëlsplein, Wassenaarscheweg (ged.), Waldeck-Pyrmont- kade (ged.), Stadhouderslaan (ged.), Benoordenhoutscheweg (ged.), Groot-Hertoginnelaan (ged.), Regentesseplein, Weimar- straat (ged.), Lange Voorhout (ged.), Tournooiveld, Korte Voor- 102.130 m2 5.415 5.528 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. a. 2 .2 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 2 99 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 561