24 18 Bouwplannen voor rekening der Gemeente, 364.948 nf 4.733 89.908 466.719 92.549 24.566 239.011 Van de volgende bouwplannen werd de uitvoering voltooid, aangevangen of voortgezet. A. Uitsluitend voor Gemeenterekening. I. Reeds vóór den aanvang van dit jaar in uitvoering werd voltooid: 1. Graven van vijvers, slooten enz., ophoogen van terrein en aanleggen van zandbanen, maken van nieuwe en vernieuwen van bestaande oeververdedigingen in het Zuiderpark (2de ge deelte). 2. Aanleggen enz. van de verlengde Laan van Meerdervoort en een gedeelte Kijkduinschestraat. 13/20 cm. Grauwaekekeien 8/8 W aalklinkers. Rijnklinkers. Witte tegels. verricht straatwerk gedurende dit jaar hebben in totaal bedragen 1.282.434 m2. Deze totale oppervlakte is verdeeld als volgt: Keibestrating Oude keien (kooten) Scoriaebricks Waalklinkers Rijnklinkers Ironbricks Witte tegels Onder deze oppervlakten zijn begrepen de voor rekening van de Gemeentebedrijven en de N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. her- legde bestratingen. Bovendien werd 28.013 m band gelegd, 75.002 m band herlegd en werden 3.820 m enkelvoudige, 1.297 m dubbele, 579 m drie voudige koplagen en 7.830 m betonplanken gezet. hout (ged.), Oranjelaan, Bezuidenhoutseheweg (ged.), Heeren- gracht (ged.) en Nieuwstraat. Bovendien werden de nieuw aangelegde gedeelten Laan van Meerdervoort, Kijkduinschestraat, Mient, Apeldoornschelaan, De-la-Reyweg, Dierenschelaan en Heelsumstraat, zoomede het verbreede gedeelte Zeestraat van een asphaltbestrating voorzien. Het vervoer van zand en bestratingsmateriaal werd grooten- deels door den aannemer L. Boekee en voor een klein gedeelte door middel van 2 vrachtauto’s in eigen beheer verricht. Voor het onderhouden en zoo noodig vernieuwen van de aan wezige bestratingen werden verwerkt: 10.813 stuks nieuwe Granietkeien 8.450 1.771.620 136.970 142.977 De oppervlakten VERSLAG GEMEENTEWERKEN. o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 562