24 19 3. Aanleggen enz. van straten in Tuinstadwijk Segbroek II (2e gedeelte). 4. Aanleggen enz. van de Haversehmidtstraat en een ge deelte Linnaeusstraat, Damasstraat en Paets-van-Troostwijk- straat. II. Aangevangen en voltooid: 5. Aanleggen van een gedeelte straat tussehen de Kazerne straat en het R.-K. Lyceumterrein. 6. Aanleggen enz. van den Fruitweg en van straten bij de Contrólewoningen. 7. Aanleggen enz. van een gedeelte Waldorpstraat tussehen de viaducten Vaillantlaan-Calandstraat en Viaductweg. 8. Doortrekking van de Laan van Nieuw-Oost-Indië tussehen de Schenkkade en de grens van de gemeente Voorburg. 9. Aanleggen van 3 gedeelten straat, gelegen ten Z.W. van en aansluitende op de Kon.-Wilhelminalaan in de gemeente Voorburg. 10. Aanleggen van een gedeelte straat gelegen tussehen Drogersdijk en Smidsslop (Oud Schevenin gen). 11. Profielswijziging van een gedeelte Groot-Hertoginnelaan. 12. Straataanleg rond de groente- en fruitmarkt ten Z.O. van de Hoefkade. III. Uitvoering voortgezet: Geene. IV. Uitvoering aangevangen: 13. Aanleggen enz. van den Laakweg tussehen Rijswijksche- weg en Slachthuiskade. 14. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Bohemen” (Centrum West). 15. Straataanleg op het terrein van de voormalige Oranje kazerne. 16. Aanleggen van een gedeelte Waldorpstraat tussehen Calandkade en Viaduct Hildebrandplein. 17. Aanleggen enz. van een gedeelte Jan-Wapstraat en Aar- nout-Drostlaan ten Z.O. van de Goeverneurlaan. 18. Verbreeden enz. van een gedeelte Zeestraat en Java- straat c.a. (2de gedeelte). 19. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Rem brandt” (2de gedeelte) (Loosduinen). 20. Aanleggen enz. van een gedeelte Wieringschestraat, Markenscheplein, Duivelandsehestraat en Urkschestraat. 21. Aanleggen enz. van enkele straten in het bouwplan „Bohemen” (2de gedeelte). 22. Aanleggen van een stamriool onder den spoorweg Den VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 563