24 20 Rioleering. voor van Bouwplannen voor rekening van derden. Bouwplannen ge deeltelijk voor rekening der Gemeente, ge deeltelijk rekening derden. HaagGouda en in de van-Tuyllstraat en het maken van een nooduitlaat in de Schenk. B. Uitsluitend voor rekening van derden. I. Reeds vóór den aanvang van dit jaar in uitvoering en voltooid: Geene. II. Aangevangen en voltooid: Geene. III. Uitvoering voortgezet: Geene. IV. Uitvoering aangevangen: Geene. C. Gedeeltelijk voor Gemeenterekening, gedeeltelijk voor rekening van derden. I. Reeds vóór den aanvang van dit jaar in uitvoering en voltooid: 23. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Oostbroek” 1ste ged. (voor rekening van de N. V. Mij. „Rustenburg” en van de Gemeente). 24. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Bezuiden Laakhaven” en het maken van een duiker in de Laak of Molen- sloot (voor rekening van de N. V. Mij. „Bezuiden Laakhaven” en van de Gemeente). 25. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Vado” en „Nationaal Grondbezit” in Eik en Duinen (voor rekening van de N. V. „Nationaal Grondbezit” en de N. V. „Vado” en van de Ge meente). 26. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Bezuiden Laakhaven” (2e gedeelte) en het omleggen van een gedeelte Broeksloot (voor rekening van de N.V. Mij. „Bezuiden Laak haven” en van de Gemeente). II. Uitvoering voortgezet: Geene. III. Uitvoering aangevangen en voltooid: Geene. IV. Uitvoering aangevangen: 27. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „De Nieuwe Stadsuitbreiding” (voor rekening van de Mij. „De Nieuwe Stads uitbreiding”, de Mij. „De Hoogwerf” en van de Gemeente). 28. Aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Zeestad” en verbreeding van een gedeelte De-la-Reyweg (voor rekening van de Mij. „Zeestad” en van de Gemeente). 2. Rioleering. De beekbemaling had plaats in eigen beheer. In het geheel werd 69 dagen gemalen voor verversching van het water in de vijvers van het Vredespaleis, in de Kazernesloot en in den Hof vijver. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 564