24 21 b. 2. Kanalen. Betreffende de exploitatie en het onderhoud van de werken Water- van het Afvoerkanaal valt het navolgende mede te deelen: verversching. Voor verversching van het water in de vijvers langs de Seg- broeklaan werd 39 dagen gemalen. De riolen in de navolgende straten werden vernieuwd: Kor- tenbosch, Lange Houtstraat (ged.), Frederikstraat (ged.). Het rioolnet, dat op 1 Januari 1931 een lengte had van 527.504 m, onderging de volgende uitbreiding: Riolen in nieuwe straten (uitgezonderd bouw plannen) 11.484 m Riolen in straten, waar geen riolen lagen nihil Riolen in bouwplannen12.866 3. Pompen en Openbare Waterplaatsen. Het gewone onderhoud van pompen en van openbare water- Pompen en plaatsen geschiedde in eigen beheer. waterplaatsen. Openbare waterplaatsen van verbeterde constructie werden geplaatst op de Kerkhoflaan, de Zonnebloemstraat, de Oostduin- laan en de Duivelandschestraat, terwijl de waterplaats op den Parallelweg tegenover de Koningstraat in verband met de ver legging van de tramsporen geheel werd verwijderd. c. Grachten, vaarten, slooten, kanalen, havens en bjjbehoorende werken als waterkeeringen, overlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en laadplaatsen, bruggen enz. 1. Grachten, vaarten en slooten. Het op diepte houden van de grachten geschiedde gedeeltelijk Baggerwerk. in eigen beheer. Machinaal werd in eigen beheer 9500 m3 grond uit de grachten verwijderd, terwijl met de hand 2300 m3 werd gebaggerd. Door derden werd uit de Trekvliet nabij de Gasfabriek 3000 m3 grond verwijderd, terwijl uit de gracht nabij het Gem. Electrisch Bedrijf 4500 m3 grond werd verwijderd. Een gedeelte van de Loosduinschevaart werd gedempt, ten Loosduinsche einde de sporen van lijn 11 te kunnen omleggen door de Mackay- Vaart, straat. Totaal 24.350 m Vernieuwd werd een lengte van 429 m. De totale lengte bedraagt thans 551.854 m. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. a. C.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 565