24 22 Totaal dat is gemiddeld of of 3.073.414 447.782 Januari Februari Maart April. Mei 477.111 m3. De in zee geloosde hoeveelheden water bedroegen in: 14.852.713 m3 10.151.601 10.118.354 14.154.388 18.338.052 Totaal 58.207.592 m: of gemiddeld per etmaal Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 24.983.125 m3, welke in de maanden Juni, Juli, Augustus en September kunst matig zijn opgebracht. Hiervan was voor rekening van Delfland 928.750 m3 en de rest of 24.054.375 m3 voor rekening van de Ge meente. Gedurende de periode van 1 Juni tot 30 September werd de natuurlijke loozing verhinderd wegens hoogen zeestand bij 44, wegens lagen boezemstand bij 11 en wegens opzetten binnenpand, ten einde verzanding van het buitenkanaal te voorkomen bij 18 getijden. Het electrisch gemaal behoefde in bovengenoemd tijd perk in verband met verontreinigd boezemwater niet te malen. De reuk van het spuiwater was dezen zomer dan ook gunstig te noemen. 67.615.108 m3 13.523.022 per maand, week, etmaal. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 22.279.375 m3, welke in de maanden Januari, Februari, Maart, April en Mei kunstmatig zijn opgebraeht. Hiervan was voor rekening van Delfland 3.677.500 m3 en de rest of 18.601.875 m3 voor rekening van de Gemeente. Gedurende de periode 1 Januari tot 31 Mei werd de natuur lijke loozing verhinderd wegens hoogen zeestand bij 41 en wegens lagen boezemstand bij 60 getijden. Gedurende de periode van 1 Juni tot 30 September bedroegen de in zee geloosde hoeveelheden water in Juni16.319.269 m3 Juli14.075.379 Augustus14.993.727 September12.819.217 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 566