24 25 6. Duinen en Zeestrand. houten voetschoeiing met steenglooiing over een lengte van 316 m vernieuwd en vervangen door een gewapend beton voet schoeiing met steenglooiing. De schoeiing aan de Mauritskade tusschen de zweminrich ting en de Alexanderstraat werd vernieuwd. Met het maken van kaaimuren en bochtverruiming Laak- Vernieuwing, kanaal tusschen Fruitweg en Viaduct N.S. werd een aanvang gemaakt. Behalve het onderhoud van de helmbeplanting op het duin- Oost- en West- beloop in de Westduinen, dat werd uitgevoerd door het Hoog- duinen, heemraadschap van Delfland voor rekening van de Gemeente, werd het onderhoud van de afrasteringen met de betontrappen, van de helmbeplantingen tusschen de afrasteringen daar ter plaatse, alsmede dat van den strandboulevard in eigen beheer uitgevoerd. De kosten van bovengenoemde werkzaamheden werden door de Gemeente gedragen. Nabij het strandhoofd no. 41 tegenover de Visschershaven is Zeestrand, het strand aanzienlijk verlaagd, terwijl tegenover den Visschers- havendwarsweg en nabij de Keizerstraat belangrijke verhoo- gingen plaats hadden. Overigens bleef het strand, afgezien van enkele plaatselijke verhoogingen en verlagingen, vrijwel station- nair. VERSLAG GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 569