4 O 24 28 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. LASTEN. f f 224.620,— 1.855.327,— f 1.869.561,42 f 2.079.947,— Artikel II. Overige werken. f 246.000,— f f 9.389.276,82 Artikel III. f 400.000,— 440.813,50 f f 400.000,— I f 6.375.000,— f Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Schoonmaakwerkzaamheden en diensten ten behoeve van het onderwijs. Artikel I. Onderhoudswerken. Arbeidsloonen Materialen Directe leveringen. Overige kosten Jaarwedden, pensioenen, wachtgel den enz Arbeidsloonen Materialen Vervoer enz Werken en leveringen volgens open bare aanbesteding Directe leveringen Overige kosten 69.851,59 650.619,43 22.318,22 212.005,87 717.599,13 97.813,29 99.353,89 255.311,90 454.062,01 979.207,31 148.949,01 403.274,78 8.782,58 7.002,33 21.753,81 Jaarwedden enz Arbeidsloonen Materialen Vervoer enz Werken en leveringen volgens open bare aanbesteding Directe leveringen Overige kosten 2.043.557,11 5.076.979,94 431.209,54 6.129.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 572