I 24 29 s i» VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Artikel IV. f 8.000,— 332.000,— f 340.000, - f 302.953,— Artikel V. Fabricagekosten. 14.380,— t 170.620,— f 185.000,— f 178.562,22 Artikel VI. Onderhoudskosten. f f Houten loodsen c.a. f 72.625,28 Artikel VII. f 473.786,87 2.544,67 Transporteeren f 476.331,54 Jaarwedden enz. Arbeidsloonen Materialen Diversen Jaarwedden enz. Arbeidsloonen Materialen Directe leveringen Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 9.694,47 7.767,56 350,13 285.140,84 7.191,18 484,19 2.327,11 3.457,07 206,48 56,75 50.348,27 6.262,76 310,85 1.980,62 12.954,14 46.324,45 28.677,93 90.605,70 Exploitatie brandsto/fen- voarziening. a. b. f i» Algemeene Onkosten. Jaarwedden Vergoeding voor extra werk en voor dienst op vrije dagen 6.000,— 1.500, — 3.000,— 4.500, — 500,— 500,— 52.500,— 8.500, — 500,— 2.500, — 80.000,— f f 480.000,— f I Gebouwen en opstallen c.a I Houten loodsen c.a Inrichting werkplaatsen Meubelen I Electrische schellen en huistelefonen i Centrale verwarmingsinstallatie Gereedschappen, hulpmateriaal enz. I Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachines. 1.000,— 481.000,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 573