24 r 30 r f- VERSLAG GEMEENTEWERKEN. 476.331,54 481.000,— f c. 7.500,— 10.188,55 J- 600,— 755,43 g- 22.141,41 14.252,28 12.500,— opslag- f en s. 36.466,87 33.000,— t. 2.750,97 2.500,— u. I Vergoeding voor het gebruik Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. v. w. X. 'j- 6.666,97 295.938,44 20.247,31 7.662,64 33.351,95 51.651,87 25.485,30 9.152,53 24.338,25 855,60 47.277,39 33.642,27 12,04 13.204,53 6.952,60 1.214,81 d. e. 22.000,— 1.000,- g- h. i. 24.000,— 10.000,— k. l. »i. n. o. P- z. ab. ac. ad. ae. 810,- 18.000,— 5.000,— 293.000,— 6.256,43 14.144,29 68,97 7.239,46 11.232,77 1,308,79 f 1.180.792,26 3.500,— 11.000,— 100,— 14.000,— 12.000,— 2,490,— f 1.150.000,— 46.000,— 30.000,— Memorie 15.000,— 20 000,— 6.000,— 29.000,— 50.000,— Transport Gratificatiën wegens langdurigen dienst en uitkeeringen na over lijden van ambtenaren en werk- lieden Pensioenen Storting in het fonds tot dekking van het ongevallenrisico Kosten Invaliditeitswet Arbeidsloonen van algemeenen aard Loonen bij ziekte van werklieden Loonen ten gevolge van een in dienst overkomen ongeval Loonen bij gewoon en buitengewoon verlof van werklieden Loonen op feestdagen enz Loonen bij militair verlof Vaeantiebjjslag Kosten ziektewet Belastingen Verzekering tegen schade ten gevolge van brand en voor automobielen wegens wettelijke aansprakelijk heid jegens derden kantoorlokalen, bergplaatsen enz. I Schoonhouden van kantoor- en schaftlokalen Onkosten magazijnen plaatsen Materiaalbeproevingen en proef- I nemingen van algemeenen aard Vuur, licht en duinwater voor de kantoor- en schaftlokalen en voor do dienstwoningen Telefoonverbindingen Bureaukosten, drukwerken, kantoor en teekenbehoeften Boeken en tijdschriften Tram-, reis- en verblijfkosten van algemeenen aard Huur enz. van vervoermiddelen Representatiekosten Revisieteekeningen en lichtdrukken Huur enz. van kantoormachines Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 574