I 24 I 31 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. f f 72.552,79 71.117,72 77.447,21 219.770,83 f 150.000,— f 290.888,55 f f 63.000,— f 60.730,96 Memorie f Artikel XI. Onvoorzien Memorie Artikel IX. Afschrijvingen. Gebouwen en opstallen e.a Houten loodsen Inrichting werkplaatsen Meubelen Eleetrische schellen en huistelefonen Centrale verwarmingsinstallatie Gereedschappen, hulpmateriaal enz. Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Artikel X. Oninbare posten Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 9.633,24 16.568,— 10.007,25 3.568,33 167,57 351,53 11.670,56 387,16 239,47 8.137,85 Artikel VIII. Renten. Verschuldigde rente over het lee- ningskapitaal Verschuldigde rente over het bedrijfs- voorschot i 3 JD 9.900,— 16.700,— 10.500,— 3.650,— 250,— 350,— 12.100,— 400,— 350,— 8.800,— f Schrijf- en andere kantoormachines.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 575