24 33 f. VEIiSLAG GEMEENTEWERKEN. Letter- Uitgaven voor Beschikbaar Werkelijk aandui- „AANLEG EN UITBREIDING.” gesteld. bedrag. ding. Gebouwen en opstallen c.a. f 182.196,09 f 8.565,28 a. Houten loodsen b. 22.647,48 667,92 Inrichting werkplaatsen 10.752,59 c. J, Meubelen. d. 6.605,71 2.841,97 H Electrische schellen en huistelefonen 6.722,12 4.316,47 e. Centrale verwarmingsinstallatie 2.366,67 30,— Gereedschappen, hulpmateriaal enz. 18.732,16 3.213,32 3- Automobielen, motorrijwielen enz. h. 9.272,60 Instrumenten i. 4.629,80 15,— Schrijf- en andere kantoormachines. h 8.945,06 1.549,35 M f 272.870,28 f 21.199,31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 577