24 24 17 35 34 f 10 219.709,98 9.389.276,82 2.338.981,47 1.869.561,42 235.266,90 178.562,22 Gezien: VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. UN ST 1931. V E R LI ES Eï 72.625,28 f f 66.447,35 1.180.792.261 f f 290.888,55 469.420,05 H 158.688,60 830.433,16 f 472.871,63 440.813,50 32.058,13 308.782,92 f 302.953,— 5.829,92 f 56.704,68 1.215,21 125.234,04 H 1.587.342.51 f 1.587.342,54 <a Afschrijvingen (zie Lasten Artikel IX). Te verrekenen bedrijfskosten 132.199,95 60.730,96 140.994,09 [Opbrengst gefabriceerde artikelen (zie Baten Artikel V) Fabricagekosten (zie Lasten Artikel V) De Directeur, W. VAN DER VEGT. [Saldo te verrekenen bedrijfskosten van j 1929 (Opbrengst uitgevoerde werken (zie Baten i Artikel I) Éosten dezer werken (zie Lasten Artikel I) [Opbrengst uitgevoerde werken (zie Baten i Artikel II) Kosten dezer werken (zie Lasten Artikel II) [Opbrengst verrichte werkzaamheden (zie i Baten Artikel III) [Kosten dezer werken (zie lasten Arti- I kei III) [Opbrengst brandstoffenvoorziening (zie Baten Artikel IV) Exploitatiekosten idem (zie Lasten Arti kel IV) Onderhoudskosten (zie Lasten Artikel VI) Algemeene onkosten (zie Lasten Artikel VII) Rente van kasgeld enz. (zie Lasten Artikel VIII) Af: vergoeding rente (zie Baten Artikel VII) [Inhoudingen voor gebruik van dienst- I woningen, vuur en licht (zie Baten Artikel VI) [bijzondere inkomsten (zie Baten Artikel VIII) De Administrateur, VAN BENTHEM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 578