24 24 36 37 B A L AN S 1 DECEMBER 1931. PE VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Boekwaarde. f Cap it aal A., per 1 Januari 1931. f Bij: voor uitbreiding 1931 Af: voor aflossing 1931 f 974.027,55 f 139.487,70 57.403,86 1.490,— 1.128,83 x> f kantoorma- Afvoor aflossing 1931 66.874,27s f 1.515.435,00 f 2.236.860,15 f 1.132.229,13 f Voorraden. 9.750.000,— Ge- f 520.896,55 rente en f 604.694,60 Geld- en geldswaarden. f 874,15 51.035,20 562.088,07 Vorderingen. Diverse debiteuren 10.896.764,27 847.305,12 i f 702,45 27.398,14 853.071,01 f f Kasgeld R. Mees en Zoonen Postchèque- en girodienst Effecten Aanschaf fingswaarde. I 666.320,25 192.547,95 116.902,77 112.138,39 7.957,84s 7.060,56s Afgeschreven bedrag. 1.961,71 511.622,04 10.200,47 38.303,85 283.182,38 123.388,71 83.912,72 67.501,25 29.106,80 5.734,25 48.957,— f 1.027.364,28 53.336,73 1.006.164,97 21.199,31 137.997,70 7.394,23 2.906,12 50.179,79 388.133,80 544.398,32 280.572,10 130.603,47 410.803,98 290.888,55 187,90 25,30 53.336,73 8.884,23 853,35 6.224,8# 5.624,20 Gezien: De Directeur, W. VAN DER VEGT. 467.820,70 29.111,035 7.268,65 1.733,04s 1.436,36s 75.687,30s 495.512,— 525.224,56 29.111,03s 8.397,48 De Administrateur, VAN BENTHEM. Kapitaalrekening. 383.137,81 69.159,21 32.990,05 44.637,11 Ca pi taal B., per 1 Januari 1931. Lfgevoerd 74 m2 grond van do keien- staal Lijnbaan (Rdsbesl. d.d. 51 -1931, bijlage 805) 8.813.03 495.512,-; Jedrijfskapitaal 1.104.631,02 11.422,61 190.944,22 f 13.168.177,96 f 13.168.177,96 -=i Magazjjngoederen Brandstoffen (Brandstoffenvoor ziening) Drukwerken, bureaubehoeften enz Fabrikaten in bewerking Gemeente ’s-Gravenhage. iedrijfsvoorschot Kekening-Courant met de meente. lente bedrijfsvoorschot kapitaal ipbrengst diverse materialen, )pbrengst verkoop zand (flossing Kapitaal A (flossing Kapitaal B )pbrengst privaatinrichting Prinsegr. ipbrengst privaatinrichting Gevers- Deynootplein ipbrengst wegens storting door de H.T.M. voor het verrichten van straatwerk Opbrengst wegens storting door derden voor overbrengen wagons naar Laakhaventerreinen n gebruik geven schoollokalen diversen. Crediteuren Waarborgsommen Nog af te dragen: nhoudingen op salarissen enz. Nog te betalen «beidsloonen enz taerve winst Brandstoffenvoor- ziening voor prijsdaling enz e Terrekenen bedrijfskosten Gebouwen en opstallen c.a. Houten loodsen c.a Inrichting werkplaatsen Meubelen Electrisehe schellen en huistele fonen Centrale verwarmingsinstallaties. Gereedschappen, hulpmateriaal enz Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Schrijf- en andere chines Gronden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 579