24 38 f 62.220,98 KA PIT AALSTAAT bedoeld in Art. 38, eerste lid, sub e, der rekeningvoorsehriften 1924, beboerende tot de rekening van het bedrijf Gemeentewerken over 1931. 21.199,31 f 1.166.851,98 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1930 f 1.145,652,67 Vermeerdering van dit kapitaal: wegens uitbreiding in 1931 f 21.199,31 Totale vermeerdering Vermindering van dit kapitaal: wegens Afschrijving en Afboeking” in 1931 Totale vermindering - n 62.220,96 Kapitaal volgens de Balans per 31 December 1931 f 1.104.631,02 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 580