24 24 40 41 VERKORTE INVENTARIS 31 DECEMBER 1931. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. Aanschaffingswaard! vermin- vermeerdering in 1931. 1931. 1931. 1931. f 37,50 f f f f 2 n n n 0,53 17,91 n 1,911,96 6.615,82 n n n r> n 10 >1 667,92 5.159,42s h 7.957,84s f n n n n n n n r> n n n n r> n n n n r n n r> f tt n n n f Boekwaarde op 31 December 554,34 1.782’— 147,15 614,49 n n ji n n n n n T) n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n r> n n n n n n n r T) T) n n n n n n n n n n n n n n n n n r> •n n T) n 537J)1S n n r> r> n n n r> n n n n r> n n n r> n n I n I i n n r> r> n n n n n n H n n n n n y n n r> n n n n n n f 6.586,29 n n n n n n n n n n n 3.000,— 600,— 3.000,— Y y n r> n n y y n n n Y n n W y n n 3.000,— 600,— 3.000,— 10.076,54 47.071,80s 9.256,49 20 904,82 31.504,63 12.431,57 575,11 20.280,93s n n n n n y 2.961,22s! 235,85 I 2.841,97 4.316,47 3O'S 16.421,64 10.076,54 48.983,76s 10 5 5 5 139,62 1.136,73 2.303,71 3.504,83s 992,52 115,02 8.669,24s 1.565,47s 1.084,83s 991,70 8.493,67s 10,74 185,13 418,10 630,09 248,63 11,50 365,61 201,53 941,44 13,04 1,72 1.193,23 9.435,IIs 24.130,52 23.031,29 3.458,80 6.615,82 386,65s 7.934,63 18.183,01 27.369,70s 11.190,42 448,59 11.246,08 8.883,31 39.548,65 457,11 56,64 6.615,22 537,01s 9.256,49 20.904,82 31.504,63 12.431,57 575,11 20 280,93s Totaal afge schreven op 31 December 1931. 250.073,05 5,86 509,25 150,66 60,52 9.510,64 648,— 8.450,87 172,06 Afschrij ving in 1931. 2.094,40 120,— 0,18 12,73 4,37 1,61 6.067,25 700,— 432.003,90s 10.508,92 13.020,53 9.128,51 15.900,63s 1.300,— 7.496,48 4.360,— 8.200,— 6.621,59 700,- 19.894,87 3.000,— 600,— 3.000,— 48.705,96s 61.578,77 9.575,80s 1.300,— 7.478,04 4.360,— 8.200,— 2.491,07s 177,49 6.621,59 700,— 19.894,87 3.000,— 600,— 3.000,— 48.038,04s 61.578,77 9.575,80s 1 300,— 7.478,57 4.360,— 8.200,— 2.504,11s 179,21 150,36 1.321,86 2.721,81 4.134,92s 1.241,15 126,52 9.034,85s >p 31 December n n n 73.905,47 63.932,92 n r> f 520.848,55 Afschrij vingen. Verminde ring in 1931 wegens afboeking v. h. actief. 20.944,07 1.200,— 16.276,41 450,47 116.902,77 109.296,42 3.641,37s 7.030,56s f 1.086.506,13 9.339,03 432,— 6.197,90 233,36 32.990,05 44.637,14 6.224,80 5.624,20 541.773,30 n n n n n r> f Gebouwen en opstallen c.a. Complex aan het Groenewegje, Huygens- park en Zieken Zandpoort aan den Z.-O.-Buitensingel Lijnbaan N.-W.-Buitensingel Laakhaven Zaanstraat Laan Copes-van-Cattenbureh Haringkade Prins-Willemstraat Bomstraat Visschershaventerrein Opslagplaats voor brandstoffen aan de Slaehthuiskade Opslagplaats Laakhaven (betonstaal) Opslagplaats voor bestratingsmateriaal naast Betonstaal Joris-van-der-Haagenstraat Straatmakerspost Hemsterhuisstraat Idem Anemoonstraat Idem Vermeerstraat Idem Zaanstraat Gondelstraat Lichtinstallatie Houten loodsen c.a. Lijnbaan N.-W.-Buitensingel Laakhaven Zaanstraat Bomstraat Vissehershaventerreinen Zieken Betonstaal Gaslaan Opslagplaats voor brandstoffen, Slacht huiskade Keten Joris-v.-d.-IIaagenstraat Baggerstaal Binckhorstpolder Inrichting werkplaatsen Meubelen Electrische schellen en huistelefonen Centrale verwarmingsinstallatie Transporteeren n n n r> 4.803,81 6.157,88 957,58 f 175.382,06s 10.502,88 12.498,55 8.973,48 15.838,50s n n n n 5.920,10 700,- 17.498,38 n T) 19.771,63s 32.389,60 n 20.944,07 1.200,— 16.276,41 450,47 116.902,77 112.138,39 7.957,84s 060,56s tl-102.927,77 op 1 Januari j I dering in 1931. Totaal afge schreven op 1 Januari 1931. f 432.041,40s 10.508,92 13.020,53 9.128,51 15.900,63s 1.300,— 7.496,48 4.360,— 8.200,— 2.961,22s 235,85 f 181.968,35s 10.503,06 12.511,28 8.977,85 15.840,11s r> n n n n 18.112,87 n n 24.375,44s 38.547,48 6.117,00s n 1.627,64 45,05 „10.007,25 3.568,33 167,57 351,53 f40.295,92 11.605,04 768,- 10.078,51 217,11 83.912,72 67.501,25 1.733,04s 1.436,36s f 561.154,47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 582