i: 24 24 42 43 If I 1.1-i VERSLAG GEMEENTEWERKEN. VERSLAG GEMEENTEWERKEN. vermin- op 1 Januari vermeerderiig in 1931. 1931. 1931. 1931. f f 16.421,64 f f 41.305,60 3.63448 171.600,— n n r> 171.600,- n n n 1.490,— n 1.404,- 1.404,— n 1.404,— h r> n f f f f n 41.305,60 Gezien W1- f 44.940,08 n T> n n n De Administrateur, VAN BENTHEM. n n n n n 41.305,60 3.634,48 r n dering in 1931. n n n n n f 2.262.090,92 n M n n n n n n n 5.560,— 8.800,— 7.446,— T) n n i f 46.430,08 w n n n r> n n n n n n n n n Y> n n H n n n f 60.730,96 n n n n n n n n fl.104.631,02 De Directeur, W. VAN DER VEGT. 8.565,28 667,92; 2.841,97 4.316,47 30,- 3.213,32 2 10 10 5 5 5 8 20 10 15 387,16 239,47 8.137,85 fl.132.229,15 467.820,70 29.111,03s 7.268,65 66.874,27s 67.501,25 1.733,04s 541.773,30 57.403,86 1.128’83 8.813,03 Transport. Gereedschappen, hulpmateriaal enz. Automobielen, motorrijwielen enz. Instrumenten Schrijf- en andere kantoormachines 657.754,97 191.880,03 116.902,77 109.296,42 3.641,37s 7.030,56s 563.316,84 29.111,03s 8.382,48 77.772,43s 497.002,— 15,- 1.549,35 1.102.927,77 525.224,56 29.111,03s 8.397,48 75.687,30s 69.159,24 32.990,05 44.637,14 6.224,80 5.624,20 57.403,86 1.128,83 8.813,03 Afschrij ving in 1931. 7.860,— 77.340,— 69.410,— 138.750,— 8.832,— 666.320,25 192.547,95 116.902,77 i 112.138,39 7.957,84s 7.060,56s 525.224,56 29.111,03s 8.397,48 75.687,30s 495.512,— 2-236.860,15 5.560,— 8.800,— L 7-446,—^ 2.236.860,15 8 20 10 15 W f 1.116.438,25 f 383.137,87 83.912,72 I r> 1.436,36s n n r> 495.512 f 1.104.631,02 7.860,— 75.850,— 69.410,— 5.560,— 8.800,— 7.446,— f 40.295,92 11.670,56 n n f 283.182,38 123.388,71 n n T> n n n Totaal afge schreven op 1 Januari 1931. f 561.154,47 467.820,70 29.111,03s 7.268,65 66.874,27s n 138.750,— 8.832,— f 520.858,55 497.455,74 28.723,87s 7.029,18 62.370,90s 9.633,24 16.568,— 10.007,25 3.568,33 n n n n 3.213.3: 1.543.35 n r> n w f 2.262.090,92 41.30540 3.634,48 Recapitulatie. Gebouwen, opstallen c.a Houten loodsen c.a Inrichting werkplaatsen Meubelen Electrische schellen en huistelefonen I Centrale verwarmingsinstallatie Gereedschappen, hulpmateriaal c.a. Automobielen, motorrijwielen c.a. Instrumenten Schrijf- èn andere kantoormaehines Gronden Gronden. Complex aan het Groenewegje, Huygens- park en Zieken, 7800 m2. a f 22, Zandpoort aan den Z.-O.-Buitensingel, 655 m2. f 12,— Lijnbaan, 3792,50 m2. a f 20,— N.-W.-Buitensingel, 3155 in2, a f 22,— Laakhaven, 9250 m2. a f 15, Haringkade, 736 m2. 5 f 12,— Laan Copes-van-Cattenburch, 117 m2. a f 12,— Hulpbureau Scheveningen, 139 f 40,— Bomstraat, 440 m2. a f 20, Zaanstraat, 438 m2. f 17, Totaal afge schreven op 31 December 1931. A f s c h r ij v i n g e n. Verminde ring in 1931 wegens afboeking v. h. actief. I .UUU,- 75.850,- J 69.410,— i 138.750,— 8.832,— 171.600,— I 7.860,- n n n 3.63448 1.490,— f 46.430,08 j m2. f 1.086.506,13 563.316,84 29.111,03s 8.382,48 77.772,43s Boekwaarde op 31 December 167,57 351,53 11.670,56 387,16 239,47 l„ 8.137,85 n f 60.730,96 f 1.132.229,13 n n f 21.199,31 f 273.549,14 106.820,71 73.905.47 63.932,92 1.565,47s 1.084,83s 497,455,74 28.723,87s 7.029,18 62.370,90s 1 f 1.116.438,25 jf 44.940,08 n n n rt n n n n f 21.199,31] Aanschaffingswaard» K31 December

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 583