VERSLAG OVER HET JAAR 1931 HAAGSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ Gevestigd te ’s-GRAVENHAGE. Algemeene Vergadering van Aandeelhouders Byiage 26 Beheer van den 7 Mei 1932. N.V. GEMENGD BEDRIJF Raad van VAN DEN AAN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 588