26 Mijne Heeren, ALGEMEENE TOESTAND. 4- Wij hebben de eer U hierbij ons Verslag over den toestand en de verrichtingen onzer Vennootschap over het jaar 1931, zoo mede de Balans en de Verlies- en Winstrekening, afgesloten per 31 December 1931, ter goedkeuring aan te bieden. Onze beschouwing over den algemeenen toestand in het ver slag over het jaar 1930 eindigde met de opmerking, dat tegen over de in 1931 te verwachten stijging van lasten niet gerekend mocht worden op een deze eompenseerende toeneming van ont vangsten. De uitkomsten hebben dit bevestigd, de ontvangsten zijn tegenover 1930 gedaald met f 188.000, terwijl de exploitatie- uitgaven stegen met f 16.000 en de dienst der leeningen met f 87.000. Uit onderstaand overzicht blijkt in welke mate elk der onder- deelen van het bedrijf in de beide semesters van het jaar tot de vermindering der ontvangsten heeft bijgedragen. De totale exploitatie-ontvangsten over het eerste halfjaar bedroegen dus slechts f 4.000 minder dan in het vorige jaar. In het tweede halfjaar nam de teruggang met f 184.000 echter een verontrustenden vorm aan. Van het stadsvervoer hebben de tramlijnen 91,3 de auto buslij nen 8,7 verricht. 1ste halfjaar 2de halfjaar TOTAAL adstramljjnen (- 2,3%) (- 6,2%) (- 4,3%) - f 68.000 f 203.000 f 271.000 •tobuslijnen 24,7 12,1 17,8%) 67.000 40.000 107.000 Delft. 1,8%) (- 2,2%) (- 0,3%) 6.000 8.000 2.000 n Leiden (- 5,2%) (- 3,6%) (- 4,4%) 9.000 13.000 22.000 (- 2,3%) (- 0,1%) f 4.000 f 184.000 ‘tercom- nunale lijnen 4,4%) f 188.000 Te zamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 590