26 8 Ten behoeve van de omlegging van de lijnen 1, 3 en 21 werden de sporen van de N.Z.H.T.M. tusschen den straat weg naar Leiden en den Bezuidenhoutscheweg naar de zijde van den Koekamp opgeschoven, teneinde ruimte te verkrijgen voor een door ons aan te leggen dubbelsporige trambaan. Het spoorcomplex in de Rijnstraat moest voor de omlegging dezer lijnen en het vestigen van een eind punt voor lijn 3 ter plaatse geheel gewijzigd worden. In verband met de asfalteering van het Tournooiveld en Korte Voorhout, werden de sporen gedeeltelijk vernieuwd en, voorzoover vernieuwing niet noodig was, van ankers voorzien. 2e. Lijn 2. Ten behoeve van de omlegging van de lijnen 2 en 10 werden sporen gelegd in de Koningstraat tusschen Tul- lingstraat en Parallelweg. De sporen op het Stationsplein werden gedeeltelijk ver nieuwd en gewijzigd. Het sporencomplex Stationsplein-Hof- wijckstraat werd vernieuwd. Aan het eindpunt Schimmelweg werd een opstelspoor aangelegd. 3e. Lijn 3. Het sporencomplex Laan van Meerdervoort-Zout- manstraat is vernieuwd. 4e. Lijn 4. Op de Heerengracht en den Bezuidenhoutscheweg zijn tusschen den Schenkweg en de Korte Poten de sporen vernieuwd in verband met de asfalteering. 5e. Lijn 5. Op de Mient werd een verbindingswissel ingebouwd. In de Weimarstraat tusschen Regentesseplein en Beeklaan zijn de sporen vernieuwd in verband met de asfalteering. De kruising van lijn 5 en 20 op het Piet Heinplein is door een nieuwe verwisseld. 6e. Lijn 7. Op de Waldeck Pyrmontkade tusschen Laan van Meerdervoort en Groot Hertoginnelaan zijn de sporen ver nieuwd in verband met de asfalteering. 7e. Lijn 8. Op het Rijswijkscheplein, in de Oranjelaan en op den Stationsweg zijn sporen gelegd; de sporen op het Stationsplein zijn gewijzigd ten behoeve van de omlegging der lijnen 8 en 9. Door deze wijzigingen hebben de lijnen 8 en 9 hun standplaats gekregen op den Stationsweg. 8e. Lijn 10. Op de Stadhouderslaan is tusschen Groot-Hertogin- nelaan en het Stadhoudersplein het spoor richting Duive- landschestraat wegens asfalteering vernieuwd. Op de Waldeck Pyrmontkade bij de Elandstraat is, op ver langen van de Verkeerspolitie, een seininrichting aange bracht. 9e. Lijn 11. Nabij de Wouwermanstraat is een instapplaats gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 593