26 9 10e. lie. 12e. II. Wijzigingen en uitbreidingen van het rollend materieel. Het wagenpark bestond op 1 Januari uit: 285 Motorwagens en 276 Aanhangwagens. Uitbreiding heeft niet plaats gehad, zoodat het aantal wagens op 31 December onveranderd was. De bij de Hannoversche Waggonfabrik te Hannover-Linden in opdracht gegeven verbouwing van 25 Motorwagens en de bij de Waggonfabrik Gebr. Schöndorff te Düsseldorf in opdracht gegeven verbouwing van 15 Motorwagens zijn geheel uitgevoerd. De electrische uitrustingen voor deze wagens zijn gedeeltelijk door de Siemens Schuckertwerke te Berlijn en gedeeltelijk dooi de Algemeine Elektricitats Gesellschaft te Berlijn geleverd. Van deze omgebouwde wagens zijn 26 stuks geheel en 14 stuks gedeeltelijk voor eenmanwagen ingericht. De pneumatische deurbewegingsinrichting der wagens is door de Knorr Bremse Gesellschaft te Berlijn geleverd, terwijl de z.g. doodemansinrichting van de Siemens Schukertwerke werd betrokken. In eigen werkplaats werd het afsluitbaar maken van de bal- cons van 18 Motorwagens voortgezet. Op 31 December waren bij 16 wagens deze werkzaamheden beëindigd. De uitvoering werd belangrijk vertraagd door de vele herstellingen, die door aan rijdingen aan het rollend materieel noodig waren. Lijn 12. In verband met profielswijziging zijn de sporen in de Lekstraat bij het Scheldeplein gewijzigd. De sporen op den Parallelweg tusschen Koningstraat en Stationsplein zijn vernieuwd. Lijn l1. Het aanleggen van dubbel spoor op de gedeelten HoornbrugRemise ’s-Gravenmade en Villa Johanna Kalverbosch kwam gereed; hiermede is de aanleg van de definitieve dubbelsporige tramlijn den HaagDelft tot stand gekomen. De aanleg van het eerste gedeelte van den zijtak naar Voorburg werd voltooid. De sporen in de Lange Houtstraat zijn vernieuwd. Lijn l2. De bogen Kerkdam, de Kieviet en Morschweg zijn vernieuwd. Diversen. Op verschillende lijnen zijn de geschroefde rail- lasschen door electrisch gelaschte verbindingen vervangen. Waar noodig, werden wissels, kruisingen en rails, zoowel in rechte strekking als in bogen, vernieuwd. Overigens had het normale onderhoud plaats. Waar de sporen gewijzigd of nieuw aangelegd werden, werd tevens de bovenleiding gewijzigd of aangebracht. 13e. J a. TRAMWEGMATERIEEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 594