26 10 (klein type); (Z.H.A.M.). Het aantal werkwagens werd vermeerderd met een lorrie, voorzien van een door een 1200 volts gelijkstroommoter aan gedreven electrisch lasehapparaat, bestemd voor gebruik op de buitenlijnen. Verder werden twee met 600 volts gelijkstroom- motoren aangedreven electrische laschapparaten op een oud autobus-chassis gemonteerd, hetwelk van een daartoe geschikte carrosserie voorzien werd. De oorspronkelijk daarvoor gebezigde Chevrolet-Auto is thans in gebruik als vrachtwagen voor het Magazijn. De chauffeurscabines van de montage-auto’s zijn afsluitbaar gemaakt. (klein type); Studebaker (klein type); Minerva (Z.H.A.M.). De in October 1930 bestelde 15 buscarrosserieën (aantal zit- plaaten 32) op chassis Minerva Autotraction, type H. T. M-, werden in Mei/Juni af geleverd. 1 Juli 1931 zijn overgenomen van de Int. Automobiel Mij. 2 Studebakerbussen (klein type). Deze wagens zijn uitsluitend bestemd om den dienst in de gemeente Wassenaar op lijn W. te onderhouden. Van het oude materieel werden 3 Scemia-bussen buiten be drijf gesteld. Het onderhoud der bussen betrof meerendeels het gewone dagelijksche onderhoud; aan de achterzijde van alle bussen is een lijnletterbord aangebracht, zoodat een behoorlijke richting- aanduiding achter op de bus aanwezig is. 36 10 luxe 4 gesloten 6 Op 1 Januari 1931 bedroeg het aantal bussen 59, verdeeld als volgt: 3 gesloten bussen Scemia; Minerva; 99 9 Op 31 December 1931 bedroeg het aantal bussen 73, verdeeld als volgt: 51 gesloten bussen Minerva; 10 luxe 4 geloten 2 6 b. AUTOBUSMATERIEEL. c. WERKW AGENS. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 595