26 ïi III. Uitbreiding en wijzigingen der gebouwen en wachthuizen. IV. Wijzigingen in den dienst der verschillende lijnen. Lijn 1. Lijn 21. Lijn 2. Lijn 3. Lijn 8. Lijn 9. Lijn 10. Lijn 13. Lijn 14. 8 September route via Korte VoorhoutKoningskade, inplaats PleinKorte Poten. 8 September route via Korte VoorhoutKoningskade, inplaats Plein—Korte Poten. 1 Mei invoering van eenmanwagens. 16 October route via KoningstraatParallelweg, in plaats OranjepleinStationsweg. 24 Maart eindpunten KwartellaanStaatsspoor, in plaats LijsterbesstraatZijdelaan. 8 Sep tem lier route via Korte VoorhoutKoningskade, inplaats PleinKorte Poten. 23 October wijziging emplacement H.S.M.; route naar H.S.M. via Oranjelaan en Stationsweg. 23 October wijziging emplacement H.S.M.; route naar H.S.M. via Oranjelaan en Stationsweg. 16 October via KoningstraatParallelweg, inplaats OranjepleinStationsweg. 24 Maart eindpunt Stuyvesantplein verlegd naar Zijde laan. 1 Juni wijziging eindpunt Soestdijkscheplein; opheffing lus. Gedurende den zomerdienst tweemanwagens, gedu rende den winterdienst eenmanwagens. De autobusgarage voor circa 100 bussen met bijbehoorende werkplaats, magazijn, kantoren en dienstwoning aan den Via- ductweg is op eenige afwerking na gereedgekomen. Zij werd op 15 December in gebruik genomen, waarna de gehuurde garage aan den Rijswijkscheweg en de hulpgarage aan de Lulofdwarsstraat verlaten konden worden. De werk- en opslagplaatsen van de Afdeeling Weg en Ge bouwen, die in een gedeelte van het gebouwencomplex aan den Rijswijkscheweg ondergebracht waren, werden overgebracht naar de verlaten garage aan de Lulofdwarsstraat. Bij de halten Kalverbosch en Pasgeld van lijn l1, alsmede bij de Wouwermanstraat (lijn 11) werden nieuwe abri’s geplaatst, terwijl op den Scheveningscheweg bij den Kanaalweg een abri is geplaatst afkomstig van de halte Ziekenhuis te Leiden. a. TRAMLIJNEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 596