26 13 V. Wijzigingen in de tarieven. 1°. 2°. 7,- 3°. 4°. A.T.O. rondritten door de stad en omgeving uitgevoerd, waarbij „speakers” van de A.T.O. aanwezig waren. Vracht prijs den Haag en Wassenaar f 1,50, alleen den Haag f 1, Op 1 Januari 1931 werd de prijs der gecombineerde school- kaarten voor het traject PleinZijdeweg met een stadslijn vastgesteld op f 4,p. m., zijnde dezelfde prijs die voor een gecombineerde schoolkaart voor het traject PleinRijswijk met een stadslijn berekend werd. Op 1 Februari 1931 werden tengevolge van de op 1 Januari 1931 ingevoerde tariefswijziging van gecombineerde school- kaarten op het traject PleinZijdeweg met een stadslijn gewijzigde tarieven ingevoerd voor de navolgende gecombi neerde schoolkaarten: Lijn l2: a. 3 PapegaaienZijdewegHaag stadslijn f 7,p.m. b. MaaldriftZijdewegHaag stadslijn 10, c. 3 Papegaaien,Viaduct stadslijn 4, d. Maaldrift3 PapegaaienViaduct stadslijn7, e. Leiden3 PapegaaienViaduct stadslijn 10,— 3 Papegaaien'PleinRijswijk (Lijn l2 ge combineerd met Lijn l1) Lijn l1: PasgeldRijswijkden Haag stadslijn 7, De bepaling, dat een abonnement geldig op een bepaalde lijn eveneens geldig is op een andere lijn voor het gedeelte, waarop deze dezelfde sporen volgt als de lijn, waarvoor de kaart is uitgegeven, wordt eveneens van toepassing ver klaard voor de autobussen, die parallel loopen met een tram lijn (Augustus 1931). Op 16 November 1931 werd een tariefsverhooging ingevoerd op de stadslijnen en op de intercommunale lijnen op de trajecten den HaagRijswijk en den Haag—Zijdeweg. Het 10-centstarief werd gebracht op 12’/2 cent, terwijl de prijs der knipkaarten als volgt werd vastgesteld: 10-rittenkaartenf 1,10 12-rittenkaarten1,10 20-rittenkaarten2,20 Naast deze rittenkaarten werd een 5-rittenkaart ad f 0,55 ingevoerd. 5» s»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 598