2 Februari. 16 April. 23 April. 18 Mei. 1 Juni. Mr. H. C. 4 Juni. 14—20 Juni. 2224 Juni. 1—3 Juli. 3 Augustus. 2528 Augustus. 29 Augustus. 1 September. 24 Juni. 29 Juni3 Juli. 27 Juli. 30 Juli. van het Uitvoerend Comité der Internationale Federatie van Journalisten. Belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente ’s-Gravenhage in 1931. 25-jarig bestaan van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. Opening van het nieuwe gebouw van het R.-K. Lyceum voor Meisjes aan het Lyceumplein. Opening van de tweede binnenhaven te Scheve- ningen door H.M. de Koningin. Begin van den bouw van het Museum aan de Stad- houderslaan. 60-jarig bestaan van den Gemeentelijken Reini gingsdienst. Onthulling van het monument voor Dresselhuijs aan de Carnegielaan. Internationaal congres voor Militaire Geneeskunde en Pharmacie. Internationaal P(rosaists) E(ssayists) N(ovellists) Congres. Gemeenteraadsverkiezing. Tweede Wereldcongres voor hulp aan lichamelijk gebrekkigen. Ie Internationaal Congres voor laschtechniek en stoomketelbouw. Het Zuiderpark gedeeltelijk opengesteld. 50-jarig bestaan van de N.V. Westlandsche Stoom- tramweg-Maatschappij. Aankoop van het landgoed „Ockenburgh” door de Gemeente. 10de Conferentie van het Institut International de Bibliographic. Ingebruikneming van het nieuwe gebouw voor den haringafslag te Scheveningen. W ethoudersverkiezing. 410 September. Internationaal Spiritualistencongres. 78 September. Internationaal Congres voor preventieve kinder geneeskunde. 911 September. Internationaal Congres voor spoorweggoederenta- rieven. 1214 September. 8e Bijeenkomst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 5