26 18 f 2.655,— 22.125,— 900 21.875 72.625,— 21.482,55 13.500,— 1.690,— 845,— uit- eon- 3.517.50 12.390,— Transport f 28.428.287,16 190.397,50 21.875,— 762,50 190.397,50 31.170,99 Onttrokken a/h Reservefonds Koerswinst loting en versie 2.000,-4 1.000,-4 14.875,— 762,50 f 190.397,50 f 221.568,49 Saldo vorig jaar Waarde fondsen volgens koers 30 December 1931 Verlies op fondsen f Hiervan af geschreven op: Reserve koersverschillen f 9.270,74 417,70 f 31.170,99 Transporteeren f 28.618.684,66 9e. Waarborgsommen Deze waarborgsommen zijn gedeponeerd bij: het Rijk: f 6.700,— 2'/2 Ned. Werk. Schuld 14.000,4 Nederland ’31 (conversie 5 Nederl. T8) het Hoogheemraadschap Delfland: f 3.000,4 Nederland ’31 (conversie 5 Nederl. T8) de Centrale Werkgevers Risico-Bank f 25.000,4 Nederland ’31 (conversie 5 Nederl. T8) 15.000,— 4'/2 ’s-Grav. 1918 1931 1931 (conversie 5 ’s-Grav. ’18) 1.000,4’/2 ’s-Grav. 1926 de Gemeente Delft: f 25.000,— 4'/2 H.T.M. 1927 de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: f 83.000,— 4'/2 H.T.M. 1927 de Gemeente Wassenaar: f 25.000,— 4'/2 H.T.M. 1927 1.000,— 4'/2 Ned. Indië de Gemeente Rijswijk: f 17.000,— 4/2 H.T.M. 1927 1.000,4’/2 Ned. Indië 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 603